Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Handlingsplan vägleder i skolarbete på distans

DELA

Handlingsplan vägleder i skolarbete på distans

Studiedagen den 18 mars använde många skolor till att fundera över distansundervisning. På Hovshagaskolan resulterade det i en handlingsplan för hur man hanterar undervisningen för elever som behöver göra skolarbete hemifrån.

en kvinna bläddrar i en pärm

Viktoria Lundström visar vikariepärmen där den nya handlingsplanen satts in som visar hur man tillgodoser behoven hos de barn som behöver vara hemma men som ändå är friska nog att gå i skolan.

Biträdande rektor Viktoria Lundström hade tillsammans med tre pedagoger satt ihop en presentation med syfte, metoder och vad som skulle framställas på studiedagen. Den presenterades för den samlade personalen på studiedagens morgon.

— Det var väldigt klart vad vi skulle göra den här dagen. Vi inledde med allmänna frågor. Sedan fick personalen sätta sig i sina arbetslag och arbeta med hur vi ska förhålla oss till distansundervisning utifrån olika punkter, säger Viktoria Lundström.

Handlingsplanen - som vid dagens slut var helt färdigt - har ett stycke med beskrivning för varje årskurs, plus fritidsverksamhet. Skolans personal är indelad så att fritids, F-1, 2-3 och 4-6 utgör olika arbetslag.

— Eftersom F-3 har liknande digitala förutsättningar så fick de diskutera tillsammans. Efter en kort stunds diskussion tillsammans så satte man sig klassvis för att diskutera hur just vårt schema kan se ut. Majoriteten försöker göra så att eleven som är hemma följer ordinarie aktivitet i klassrummet, antingen med hjälp av tryckt material som de fått från skolan eller med hjälp av digitala verktyg, säger hon.

Viktoria visar ett schema för en förstaklass som gått ut tillsammans med veckobrevet. Schemat används oavsett om man är hemma och frisk nog att göra skolarbete, eller om man är i skolan.

— Just dance-paus kan man använda både hemma och i skolan, säger hon och pekar på en av alla rutor som man får kryssa för när man har genomfört aktiviteten som beskrivs.

Undervisningen i F-3 sker utan uppkoppling mot klassrummet. I 4-6 däremot är Google meet och classroom bas. Vårdnadshavare har fått del av vad som gäller för den årskurs som just deras barn befinner sig i. Elever i F-3, som inte har varsin digital enhet från skolan, tillfrågades samtidigt om digitala förutsättningar hemma. De elever som inte har tillgång hemma har fått låna av skolan.

Kontakten mellan hemmet och skolan är viktig.

— Det har gått bra hittills. Det gäller förstås att elever som deltar är så pass friska att de orkar. Ibland ringer lärare hem för att stämma av med föräldern hur man upplever det och då pratar man ofta även med eleven i telefon. Och så har de mailkontakt med vårdnadshavare och elev också.

Lärare kommer förstås också att bli sjuka. Då sitter handlingsplanen för distansundervisning i vikariepärmen. I samma pärm får varje barn som är hemma ett blad där det står vilka dagar eleven är sjuk, vilka dagar eleven är hemma på grund av smittorisk och om studiematerial har hämtats.

— De signaler jag har fått från lärare är att vårdnadshavare tycker att det känns bra att elever som är hemma inte hamnar för långt efter, säger Viktoria.

Vad betyder det för skolans lärare att ha det här dokumentet färdigt i tider av ovisshet?

— Handlingsplanen gäller ju inte bara för dem som är hemma just nu för det här viruset. Det är användbart även andra tider: i arbetet med hemmasittare eller när barn av andra anledningar inte kan vara i skolan. Arbetet var väldigt fokuserat under studiedagen eftersom syftet var tydligt framskrivet, alla visste vilken tidsram man hade att förhålla sig till och vad som skulle planeras och göras. Vi skrev fram vår handlingsplan, alla skrev fram planering för den närmaste veckan. Man skrev fram detaljscheman. I 4-6 gick man igenom Google meet så att alla kände sig säkra på det. Även de som hade jobbat med det tidigare så att man får en gemensam kompetens i det.

Dagarna efter, den 19 och 20 mars testades handlingsplanen på riktigt och man passade på att göra mindre justeringar. Då agerade Viktoria IT-support.

— Vi hade en krånglande mikrofon i ett klassrum men annars fungerade det bra. Alla elevers uppkopplingar har fungerat. Jag tror att det bidrog till att man kände ett lugn inför att nu testar vi det här torsdag, fredag och sedan finjusterar vi vissa saker. Vi har till exempel lagt till just i den här situationen att vi meddelar köket hur många frånvarande vi har totalt så att de inte behöver laga mat till alla skolans 340 elever, utan det kanske räcker med 250 portioner.

Finns det några utmaningar med distansundervisning som ligger framför er?

— Det beror förstås på vilka beslut som kommer. Men vi är så väl förberedda som vi kan bli just nu, och pedagogerna som ju är de som möter eleverna gör ett fantastiskt arbete, säger Viktoria Lundström.

Text och foto: Anna Fritzén

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida