Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Juliane Straub

DELA

Tre frågor till Juliane Straub

Juliane Straub på mångspråksbiblioteket svarar på tre frågor från Lisel Andersson på Språk- och kompetenscentrum (SKC) som handlar om böcker på alla möjliga språk.

Bild

Varför är det viktigt med ett mångspråksbibliotek i kommunen?

— Tänker man på att det finns över 4000 barn och elever med utländsk bakgrund i Växjö kommun som går på en kommunal förskola eller skola så är det helt underbart att det finns ett mångspråksbibliotek. Mångspråksbiblioteket är ett depåbibliotek och vi har böcker på ungefär 60 språk! Vi har till och med böcker på zaza och singalesiska och det är ju språk man knappt har hört talas om. Men huvudandelen är förstås arabiska. Det är kul att barnen är så sugna på att läsa på sitt modersmål. Forskningen har kommit fram till att det är viktigt att barn lär sig sitt modersmål (eller de språk som talas i familjen) och det känns bra att kunna stödja barnen och eleverna med hjälp av böcker på olika språk. Min kollega Gun och jag är i första hand förskolebibliotekarier, men tar även hand om mångspråksbiblioteket. Förskolorna och skolorna får beställa böcker från oss via sitt skolbibliotek eller sin bibliotekspedagog. Tanken är att vi bör ha ett stort utbud så att inte varje enstaka skola och förskola behöver köpa in alla språk själva. Mångspråksbiblioteket finns på Storgatan 52b och vill man besöka oss så öppnar vi portarna så klart. Vi samarbetar bland annat med specialpedagoger i kommunen. Den finaste upplevelsen var när pedagogen lånade ut böcker till en invandrarfamilj. Mormodern blev överlycklig och kunde bara inte fatta att hon äntligen kunde läsa för sitt barnbarn. Mormodern kunde inte så bra svenska och böckerna blev en bro mellan henne och hennes barnbarn. En annan fin upplevelse var när några elever skrev mejl till oss för att be om fler böcker på sitt modersmål. Allt detta gör att det är så viktigt med mångspråksbiblioteket.

Hur gör ni för att nå ut till barn och elever (och personal)?

— Mångspråksbiblioteket invigdes i november 2017 och är ganska nytt. Vi skickar böckerna till förskolorna och skolorna efter deras beställningar. Man kan leta upp och beställa böcker på nätet via Book-it Pub, men det går lika bra att mejla eller ringa till oss. Vi har kontakt med alla förskolor, eftersom vi samtidigt är förskolebibliotekarier. Vi ingår i skolbibliotekets nätverk som har möten ungefär varje månad, på det sättet har vi bra kontakt med alla skolbibliotekarier i kommunen. Det är bra med ett nätverk och man når nog ut bäst genom personliga kontakter. Det finns tillfällen där vi pratar på föräldramöten och pedagogernas personalmöten. Biblioteket ligger i samma lokaler som SKC och modersmålslärarna och vi pratar helt enkelt med varandra. Alla dessa sätt är viktiga för att nå ut. Och självklart finns det ett samarbete med folkbiblioteken i Växjö. Det finns dessutom en snygg folder som vi gärna lägger ut och skickar till de som vill veta mer.

Vad är det bästa med ditt jobb?

— Som bibliotekarie jobbar man på ett mångfaldigt sätt. Just nu jobbar jag som förskolebibliotekarie och mångspråksbibliotekarie. Det känns bra att vi hann skapa förskolebibliotek på alla kommunala förskolor under tre år. Min kollega Gun och jag jobbade ihop med pedagogerna och utformade förskolebiblioteksverksamheten tillsammans. Jag lärde mig jättemycket, allt från att jobba som projektledare till att skriva nytt material och olika rapporter. Det finns knappt några förskolebibliotekarier i Sverige och det är fantastiskt att man kan lära sig så mycket nytt.

Det är roligt att möta människor och det är kul att jobba med litteratur och böcker. Man blir glad av att kunna förmedla läsglädje. Att läsa högt för en barngrupp är det bästa jag vet. Att läsa en berättelse och samtidigt se hur barnens ögon som glittrar av glädje och förväntan, det är helt magiskt.

Som mångspråksbibliotekarie jobbar jag med så många olika språk och jag – som själv är invandrare – vet hur viktigt det är med böcker på sitt eget språk och med bland annat tvillingböcker, det vill säga samma titel på svenska och ett annat språk. Många utländska böcker finns inte på ett bibliotek i Sverige och därför fick vi lära oss att katalogisera. Detta arbete är så roligt, det är visst en utmaning att leta upp böcker i utländska kataloger och försöka transkribera skrift som inte är skriven med latinska bokstäver. Detta är en förutsättning för att kunna snickra ihop en katalogpost så att alla kan låna boken. Det är just de olika utmaningarna som gör att jobbet som bibliotekarie är spännande och underbart.

Och slutligen: vem vill du skicka tre frågor till?

— Jag vill skicka tre frågor till Gunilla Gustafson som är områdeschef:

  • Vad är den största utmaningen i ditt arbete som områdeschef?
  • Har du några framtidsdrömmar som du gärna vill förverkliga?
  • Vad kan vi göra i Växjö kommun för att öka läsglädjen hos barn och unga?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida