Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Lisel Arvidsson

DELA

Tre frågor till Lisel Arvidsson

Lisel Arvidsson som jobbar på Språk- och kompetenscentrum, SKC, svarar på tre frågor från Maja Cederholm, bland annat om hur nyanlända familjer tas emot hos SKC.

Bild

Hur går processen till på SKC (Språk-och kompetenscentrum) från det att ni tar emot en nyanländ familj tills eleven kommer till den skola som hen placerats i?

— Vi träffar familjen vid fyra eller fem tillfällen, ibland fler gånger. Under den första träffen hjälper vi familjen med att fylla i en skolansökan, där de också får önska vilken skola barnen ska gå på. Vi har också ett inskrivningssamtal, då vi bland annat tar kontaktuppgifter. Därefter gör vi Skolverkets obligatoriska kartläggningar, steg 1 och 2.

Steg 1 är ett samtal med elev och vårdnadshavare. Då talar vi om vilka språk eleven kan. Det är inte alltid modersmålet är det starkaste språket i skolsammanhang! Eleven berättar hur länge hen har gått i skolan och lite om skolan, vilka ämnen de läste med mera. Eleven får också berätta om sina intressen och andra erfarenheter, till exempel om de har jobbat med något. Föräldern får också chans att tala om hur kontakten mellan hem och skola sett ut för dem tidigare.

Steg 2 är uppdelat i två delar: litteracitet och numeracitet. I litteraciteten får eleven läsa en text högt på sitt starkaste språk och sedan pratar vi om texten. Textens svårighet utgår från elevens ålder och hur mycket skolbakgrund de har. I numeraciteten pratar vi matematik. Även här är det anpassat efter ålder och hur länge de gått i skolan. Det handlar mycket om problemlösning.

Varje kartläggning tar 60-70 minuter, och naturligtvis har vi tolk med. En kartläggning per dag/tillfälle är fullt tillräckligt, för även om vi betonar för eleven att det INTE är något test så är det ganska ansträngande för eleven. Under tiden som vi pedagoger kartlägger en elev får syskonen leka eller lära sig lite av den allra första svenskan tillsammans med någon annan av oss som jobbar här på SKC.

Eleven och vårdnadshavare träffar också vår skolsköterska för ett hälsosamtal. Skolsköterskans samtal med eleven är början till elevens journal i skolhälsovården. Föräldrarna blir inbjudna till en förmiddag med information om svenska skolan och hur det är att vara förälder till skolbarn i Sverige.

När det har gått en vecka eller lite mer sedan vi träffade familjen första gången är förhoppningsvis skolplaceringen klar. Då träffar den pedagog som har gjort kartläggningarna lärare och ibland rektor på mottagande skola, för att göra en överlämning och berätta vad kartläggningen visat och lämna över dokumenten. Under tiden har det också organiserats så att det finns en studiehandledare som kan vara med och stötta eleven några timmar i veckan. Därefter blir familjen inbjudna till ett välkomstmöte på skolan och får träffa lärare och se lokalerna. Då brukar det också bestämmas tid för skolstart.

Är du nyfiken på kartläggningarna så finns allt kartläggningsmaterial på Skolverkets bedömningsportallänk till annan webbplats, under fliken kartläggningsmaterial.

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?

— Det bästa är mötet med människor, att få träffa barn, ungdomar och föräldrar som är förväntansfulla, fulla av lust att börja skolan och lära sig svenska.

Vad har du för tips till skolpersonal som tar emot nyanlända elever?

— Möt dem som ni möter alla elever, med värme och glädje.

Använd tolk vid samtal med föräldrar, för att undvika missförstånd. Var så tydliga ni kan, tänk på att många kommer från en skolkultur som är väldigt olik vår!

Jag kan rekommendera att läsa Sara Perssons bok Nyanlända elever. Där finns massor av enkla, användbara och konkreta tips för att göra mottagandet smidigt och trevligt för både elev och personal!

Och slutligen: vem vill du skicka tre frågor till?

— Jag vill skicka tre frågor till Juliane Straub på mångspråksbiblioteket.

  1. Varför är det viktigt med ett mångspråksbibliotek i kommunen?
  2. Hur gör ni för att nå ut till barn och elever (och personal)?
  3. Vad är det bästa med ditt jobb?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida