Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Elever har fått forum för avancerade diskussioner

DELA

Elever har fått forum för avancerade diskussioner

För ett drygt år sedan fick Andreas Rubenson på Katedralskolan i Växjö uppdraget att utreda vad elever med stort studieintresse saknade. Det har resulterat i att skolan nu erbjuder Disputationes Cathedralienses: en mötesplats där frågor diskuteras på en högre akademisk nivå.

Andreas Rubenson håller i träffarna för elever som vill diskutera på en mer avancerad nivå.

Gymnasieskolan Katedralskolan som drivs som intraprenad har ett strategiskt råd och det var här man började fundera på i vilken grad man tog hand om elever med särskilt stort studieintresse eller särskild begåvning på skolan. I det strategiska rådet sitter representanter från alla program. Andreas Rubenson fick i uppdrag att utreda vad eleverna saknade i sin skolvardag. Sju elever från fyra av skolans sex program djupintervjuades av Andreas. Bara det var en stor glädje för de elever som medverkade: att bli tillfrågade om hur de upplevde sin situation.

— Vi arbetar ganska mycket för de elever som har dyslexi, ADHD-problematik eller kanske har det tufft hemma. Vi jobbar mycket med dem som ska klara E. Men vi jobbar ganska lite med dem som är riktigt, riktigt duktiga. De klarar sig ändå var antagandet när vi satt där. Men vi bestämde att vi ändå gör en utredning och ser efter, säger Andreas Rubenson.

Utredningen visar tydligt att de här eleverna under lång tid under sin skolgång har varit åsidosatta, de har nyttjats som extralärare vilket många ändå har uppskattat medan några tyckt att det har varit väldigt jobbigt. Någon har upplevt att det har varit jobbigt att bli begränsad i sin inlärning.

— Några har haft lärare som vågat utmana dem. Det har varit väldigt olika. De fick beskriva vad som var jobbigt och vad de önskade i intervjuerna. Önskemålen handlade bland annat om att slippa göra grupparbeten med dem som inte förstår vad jag säger, för att vi är på olika nivåer. Det fanns elever som önskade att få tentera av kurser.

Några elever upplevde det också jobbigt när lärare sänker tempot för hela klassens skull eller när eleverna ber om extrauppgifter och de tas från nästa kurs i ämnet, så att den kursen är tömd på uppgifter och därmed ointressant när man kommer dit. Elevernas önskningar sammanställdes och strategiska rådet fick bedöma vilka önskningar som var möjliga att gå vidare med. Speciallärare bidrog med aktuell forskning som strategiska rådet användes sig av i diskussionerna. Det resulterade i en text som bestod av diskussionerna runt forskning och elevernas tankar som skickades ut till alla lärare.

— Många lärare har ju redan koll, men det blir som en extra information att om du upptäcker att du har en elev med stor inlärningskapacitet så skulle det här kunna göra situationen bättre för den eleven. Precis som att vi skulle kunna skriva en information om att elever med olika typer av inlärningsproblem har ofta stöd av att man skriver upp på tavlan vad som ska hända på den här lektionen.

Det visade sig i utredningen att det eleverna mest saknade var att möta andra elever på samma nivå. Det resulterade i Disputationes Cathedralienses: en mötesplats för elever som vill diskutera på en akademiskt högre nivå. Varje träff har ett tema. Hittills har man talat om hållbar utveckling, Olle Larsson talade om mentalitetshistoria, sist gästades skolan av den så kallade rebellkirurgen Erik Erichsen som jobbat på ett sjukhus på etiopiska landsbygden. Nästa gång kommer gymnasieläraren och pensionerade partiledaren för kristdemokraterna Alf Svensson till Katedral.

— Det blir lite olika teman. Vi bjuder in en gäst som pratar i ungefär 20 minuter om det som vi har bett dem komma hit för att prata med oss om. Därefter får eleverna ställa frågor och det blir ett samtal.

— Det finns inget antagningsförfarande utan alla som vill komma är välkomna, däremot kommuniceras det hela tiden med begrepp på högre akademisk nivå. Eleverna ska förstå att om jag går dit så förväntas det av mig att jag i samtalen håller en ganska hög nivå. Alternativt att jag sitter och lyssnar. Många av dem håller en fantastisk nivå: samtalen är jätteintressanta. Det finns lärare som gärna hade velat vara med. Men vi släpper inte in lärare, eleverna måste få lov att diskutera fritt. Så det är bara jag som är där av lärarna. En del av de här eleverna har det tufft att prata offentligt men har ändå intressanta och viktiga frågor. Så då samlar jag in lappar där de skrivit ner sina frågor och så ställer jag de frågorna.

Träffarna hålls efter skoltid så att alla ska kunna vara med och det bjuds på lättare fika, även det en uppgift för Andreas. Ambitionen är tre träffar per termin.

— Jag håller på att arbeta upp ganska många kontakter. Jag har redan nu bokat upp några för nästa år som av olika anledningar inte kunde komma i år. Vi har inga pengar. Vilka kan vi få hit gratis en tisdagseftermiddag? Då blir frågan såhär: vilka är Sveriges mest intressanta pensionärer? De har ofta en livsvisdom som den här gruppen uppskattar. Jag har elever i den här gruppen som är mer aktiva, som hjälper mig när jag har idéer på nya personer. Jag är ändå 35. Så jag kan inte utgå från att jag vet vad som är intressant för dem.

Eleverna kommer med egna förslag. Vissa elever har extrema intressen som väldigt få andra är intresserade av. Så det gäller för Andreas att hitta föreläsare som talar om saker som kan ha ingångar från olika håll, från olika program.

— Det finns ingen som vill lyssna på en kvantfysiker som inte själv är åt det hållet. Däremot läkaren vi bjöd in som är mer anpassad för naturarna, det funkar för samhällsvetare också. Antalet elever är stigande på träffarna. Nu är man uppe i 30 elever.

— De är jätteglada att de här träffarna finns. Några tycker att det är jobbigt att det ligger efter lektionerna. Det är den negativa respons vi har fått: tiden. Annars är de jättepositiva. Det finns något positivt med att vi håller det sent, för ingen är avundsjuk. Det hade varit stor skillnad att lyfta ut dem ur den vanliga undervisningen.

Just nu har Andreas avsatt tid för att planera och sköta den här gruppens träffar, men på sikt ser han gärna att gruppen tas över av eleverna själva.

— Jag hade lite hoppats att eleverna skulle vilja driva det själva men det funkar bra så här också. Kanske det kommer någon elev som har som sin grej att den är duktig på organisation och då kan jag ta ett steg tillbaka då. Det viktiga är att vi ser till att det finns något för dem och att det finns en kontinuitet i det.

Han jämför med yrkes-SM som många praktiska gymnasieinriktningar deltar i.

— Det är egentligen samma sak. Inom akademien har vi inte samma tradition att vårt lag åker iväg på tävlingar. Jag vill tänka att det finns olika begåvningar. Många av våra elever skulle vara fullständigt bortgjorda på de hantverksprogrammen. Men de kan klara sig bra i en akademisk diskussion med någon som är lektor i ett ämne.

Andreas själv undervisar i historia, samhällskunskap, filosofi, religion, och fördjupningskurserna internationella relationer och kriminologi.

En stor bredd av ämnen i ständig utveckling. Frågan behöver ställas, känner Andreas igen sig själv i eleverna?

— Jo, mycket. Jag har alltid haft lätt att lära. Själv hade jag det bra under min skoltid, och jag blev hårt utmanad hemma, med två professorer vid söndagsmiddagen. Jag har aldrig saknat det. Men min tio år yngre bror slutade en period att gå till skolan för att han inte lärde sig något. Och jag fick se hur det lyfte och förändrade honom att bli utmanad genom en universitetskurs i historia som femtonåring. Jag såg hur mycket skillnad det kan göra för en person om de får möta en annan nivå när de behöver det och är väldigt skoltrötta.

En utökad verksamhet efterhand kanske skulle behövas när det gäller grupper som den här på Katedralskolan.

— Skulle vi köra detta varje vecka skulle vi inte få samma uppslutning. Vi skulle kunna ha ytterligare samarbete med universitetet för att möta de här eleverna. Men man måste komma ihåg att varje individualisering kostar pengar. Vårt mål är att visa att vi bryr oss. Att erbjuda något som är till dig.

Text och foto: Anna Fritzén

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida