Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Solrosor symbol för Vårt Rottne

DELA

Solrosor symbol för Vårt Rottne

Vad kan en solros göra för skillnad? En hel del tyckte pedagogiska utvecklare i Rottne som med blommans hjälp skapade gemenskap kollegor emellan välkomnade besökare och lät förskolebarnen reflektera över förutsättningar för liv.

Fyra vissnade solrosor

Solrosor, odlade och omhuldade av förskolebarnen, hälsade Rottnebor och besökare välkomna en sommar och en höst.

När man kommer ut ur rondellen från Växjövägen och vill in till Rottne, då finns den där, Rottnegården med sitt trästaket runt tomten och ett just nu vilande litet trädgårdsland. När förskolorna i Rottne inte kunde lösa sina odlingar på kommunal mark ställde Rottnegården upp. Förskolans föräldrar fixade en välkomnande skylt gratis och under förra året fanns där solrosorna som växte, blommade och nöps av frosten våren, sommaren och hösten – till allas beskådan och förundran.

Skylt på staket

Förskolorna hälsar välkomna till Rottne.

Lotta Isaksson och Madelene Bergerfalk är förskollärare och var under en tid pedagogiska utvecklare samtidigt. De berättar om vad ligger bakom barnens och pedagogernas Vårt Rottne.

— Arbetet Vårt Rottne föddes nog för ganska länge sedan. Mycket är grundat i Reggio Emilia-filosofin där det ingår att göra barns röster hörda och nå ut i samhället, säger Madelene Bergerfalk.

Lotta Isaksson radar upp flera frågor som varit viktiga i arbetet.

— Vad händer med människor när de kommer in till Rottne? Kan vi göra något för någon annan? Kan man göra någon glad, kan man påverka någons känsla? undrar hon, och menar det är en hoppfull tanke att föra vidare till barnen, att de kan påverka framtiden och göra skillnad för någon annan.

Förskolorna förodlade på sina egna avdelningar och planterade ut i det gemensamma landet. Solrosor som vände sig efter ljuset, som växte olika mycket berörde barnen och gav upphov till mycket tankar och känslor. Allt från ”wow så stor” om den största, till ”nej men titta” till den lilla som växte i skuggan. Nära 200 barn och knappt 40 anställda sysslade redan med att odla, plantera och arbeta med kretslopp. Solroslandet förra året blev en förlängning av arbetet.

— I vårt systematiska kvalitetsarbete såg vi vilket behov av fördjupning som fanns där, en önskan att hitta något gemensamt som vi kunde använda oss av, säger Lotta Isaksson.

De två fick möjlighet att planera och boosta kollegorna på uppstartsdagen i augusti förra året. Då kunde alla reflektera under solrosornas skugga, skapa i lera och akvarell, göra digitala berättelser, koppla musik och rörelse i ett rum med en vissen solros och studera bladens nerver som projicerades ned på golvet. Syftet var att skapa en vi-känsla genom att tillsammans ta sig an solrosen ur olika perspektiv.

Två kvinnor undersöker en solros.

Madelene Bergerfalk och Lotta Isaksson utvecklar och undersöker visserligen mycket tillsammans, men vad de än gjort har det varit i dialog med alla andra på förskolorna.

— Vi ville att kollegorna skulle få inspiration så att de skulle kicka igång direkt när barnen kom, säger Madelene. Man fick en bank av saker man kunde använda och eftersom vi hade en gemensam grund, fanns det många att fråga och vända sig till och då kommer det här kollegiala lärandet in.

Lotta Isaksson har märkt stora vinster i denna gemensamma start när hon varit ute på handledning. Hon sitter med när kollegorna har reflektion, för att fördjupa samtalet eller ibland ge hjälp till dem att höra sig själva.

— Det kan ju annars kännas lite privat när jag kommer och lyssnar, men kollegorna har gett oss ett fantastiskt mottagande. Jag ser de olika processerna och kan tala om att en annan avdelning gjorde precis samma sak som ni och de gjorde så här för att lösa det, säger Lotta.

Projektet med solrosorna är Madelenes och Lottas initiativ, det är rektor Malin Dahlström Alalehto tydlig med. Ändå är de tre överens om att det krävs prioriteringar och beslut för att till exempel en välplanerad uppstartsdag ska bli verklighet. Rektorn skapade utrymme till två pedagogiska utvecklare under förra läsåret och gav dem också en extra dag för planering i anslutning till semestern.

En kvinna tittar rakt fram, solrosor bakom

Rektor Malin Dahlström Alalehto banade väg.

— Hade ni inte haft den rollen som pedagogiska utvecklare är inte sannolikheten lika stor att ni hade orkat, säger Malin, som ser stor betydelse av att ha nyckelpersoner som kan driva utvecklingen.

Lotta fyller i:

— Det här tar ju tid, herregud! säger hon, men du Malin har gjort det möjligt genom att organisera det som du har gjort.

Måndag eftermiddag har sedan länge varit en dag för avstämning och planering för de tre. Här har de till exempel kunnat summera hur roligt personalen som jobbade i sommarförskolan tyckte det var att vårda och ta hand om solrosorna under semesterperiodens fem veckor.

När frosten kom plockade barnen upp solrosorna med rötter och allt för diverse undersökningar. Fröer är sparade och till våren planterar de igen.

— Vi kommer inte att släppa hållbarhetstanken och att göra skillnad för andra., säger Madelene Bergerfalk.

Solroslandet blir gemensamt även i år, men avdelningarna väljer själva hur de vill gå vidare. Relationen mellan insekter och solrosor har barnen visat stor nyfikenhet för, berättar Lotta Isaksson. Vem vet hur det ser ut till våren: insektshotell eller äng?

I dag är Lotta Isaksson fortfarande pedagogisk utvecklare, medan Madelene Bergerfalk är biträdande rektor på deltid sedan i augusti i fjol, men hon jobbar också i samma barngrupp som Lotta Isaksson. Där kan de fortsätta att ”gnaga vidare” på tankar de får.

Text och foto: Agneta Myrestam

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida