Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Maja Cederholm

DELA

Tre frågor till Maja Cederholm

Maja Cederholm på Elin Wägnerskolan svarar på tre frågor från Eva Juhlander om att undervisa i svenska som andraspråk.

Bild

Vad bedömer du är det största problemet för de elever du möter i ditt arbete som lärare i svenska som andraspråk?

— En tanke jag ofta har är att det är viktigt att som lärare lyfta våra sva-elevers erfarenheter och kunskaper i klassrummet så att de känner en stolthet över sig själva. Även om man inte behärskar svenska språket tillfullo så har man en rikedom genom sin flerspråkighet och en stor mängd kunskaper och erfarenheter.

Ett annat problem som jag kan se är hur våra sva-elever ibland kan samtalas om som ”svaga” i bemärkelsen att de inte når kunskapsmålen, men de är faktiskt starka. De har kommit till ett nytt land, ibland på egen hand, ibland med sin familj. En del har mycket skolbakgrund, andra har ingen. De har kommit till ett nytt land med ett nytt språk och hamnat i ett helt nytt sammanhang och de klarar det. Det är starkt. Att i vissa fall komma utan skolbakgrund och knäcka läskoden mitt bland alla klasskompisar som gjorde det för flera år sedan, det är hjältemodigt!

Ytterligare en svårighet kan vara att få tiden att räcka till. Ibland går det för fort fram för elever med annat modersmål. Det kan till exempel vara att läraren ställer en fråga och eleverna ska räcka upp handen. Innan de har hunnit tänka färdigt har någon annan svarat. Tiden att processa sina nya kunskaper både i och utanför klassrummet kan bli knapp och vara ett stressmoment.

Har du någon ”guldstund” från ditt arbete med nyanlända elever som du kan dela med dig av?

— Mitt jobb har många guldstunder. När en elev har fått igång sin läsning eller vågat börja prata på svenska, då blir man lycklig! Eller när det har tagit tid att bli accepterad av en elev och man plötsligt får den där blicken som säger att man är godkänd, då värmer det i hjärtat.

Du arbetar ofta nära de olika språkstödjare som finns på skolan. Vad skulle du vilja ge för kort råd till lärare som möter språkstödjare i sin undervisning?

— Ett råd jag skulle vilja ge är att komma överens om ett upplägg för hur man ska arbeta tillsammans både i och utanför klassrummet. Jag tror också på vikten av en kontinuerlig dialog för att eleven ska lära sig så mycket som möjligt.

Och; vem vill du ställa tre frågor till?

— Jag vill ställa frågor till Lisel Arvidsson på Språk- och Kompetenscentrum:

  • Hur går processen till på SKC från det att ni tar emot en nyanländ familj tills eleven kommer till den skola som hen placerats i?
  • Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
  • Vad har du för tips till skolpersonal som tar emot nyanlända elever?


Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida