Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Eva Juhlander

DELA

Tre frågor till Eva Juhlander

Linn Ronefors ställer tre frågor till Eva Juhlander på Elin Wägnerskolan. Hon är nyfiken på hur tidigare erfarenheter från särskolan används och vilken utmaning som är Evas största på det nuvarande jobbet.

Bild

Hur använder du din erfarenhet från att ha arbetat i grundsärskolan i ditt nuvarande jobb?

— Jag är glad och tacksam över den erfarenhet jag har med mig från mina år inom särskolan. Det gäller både erfarenhet av tydliggörande pedagogik, struktur och upplägg av arbetet och anpassningar. Jag har även användning av min erfarenhet inom AKK, alternativ kommunikation, i form av tecken som stöd.

I mitt arbete på särskolan arbetade jag mycket med att se varje elev, att skapa en relation med eleven och att bilda mig en uppfattning om elevens svårigheter och framför allt elevens styrkor. Det är ett synsätt jag tagit med mig i mitt fortsatta arbete som speciallärare. Att medvetet arbeta för att skapa en god relation, att hitta elevens styrkor och intressen och att lägga upp arbetet med eleven utifrån det.

Vad ser du som störst utmaning i rollen som speciallärare på en högstadieskola?

— Min största utmaning har varit att tänka om från låg- och mellanstadiets organisation med få undervisande lärare och enstaka undervisningslokaler till högstadiets organisation med många undervisande lärare och flera olika lektionssalar.

Man kan lätt känna sig lite otillräcklig. Runt varje elev i behov av stödinsatser arbetar flera lärare som ska informeras och ges möjlighet att diskutera de stödinsatser som görs.

Vilken är den roligaste och mest givande arbetsuppgiften du har nu och varför?

— Det absolut roligaste och mest givande med mitt uppdrag är att få möta alla dessa härliga ungdomar, ungdomar med olika bakgrund och olika framtidsdrömmar och att få stötta dem i deras utveckling, både vad det gäller deras personliga utveckling och naturligtvis även deras kunskapsutveckling och att få glädjas med dem i deras framgångar.

Och vem får nästa tre frågor?

— Mina frågor går till Maja Cederholm på Elin Wägnerskolan:

  • Vad bedömer du är det största problemet för de elever du möter i ditt arbete som sva-lärare?
  • Har du någon ”guldstund” från ditt arbete med nyanlända elever som du kan dela med dig av?
  • Du arbetar ofta nära de olika språkstödjare som finns på skolan. Vad skulle du vilja ge för kort råd till lärare som möter språkstödjare i sin undervisning?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida