Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Hur vi kan gestalta känslor med musik

DELA

Hur vi kan gestalta känslor med musik

Under taggen Det här blev bra hittar du lärares egna berättelser om något som blivit riktigt bra. Här skriver musikläraren Lisa Lundberg om hur hennes elever arbetar med att gestalta känslor i musiklektionen.

Bild

Ett sätt för mig att bygga relationer med nya elever har varit att låta dem använda kroppen som ett verktyg för att uttrycka känslor inom musiken. Eleverna ska enligt musikämnets syfte “ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att [...] gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och ideér”. I det centrala innehållet för musik ska eleven få skapa upplevelse kring ”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människor i olika sammanhang”. Att musik kan frambringa känslor är nog inte främmande för de flesta men att synliggöra det för elever tycker jag är en viktigt utgångspunkt för framtida musikutövande.

Jag börjar lektionen med att skriva upp på tavlan vad lektionens innehåll är. Därefter gör jag en samarbetsövning som går ut på att de ska kommunicera med varandra utan att röra vid varandra eller tala, istället använder de kroppsspråk. När vi gjort några olika samarbetsövningar pratar vi om olika känslor och jag låter eleverna namnge de känslor som de kan komma på. Dessa skrivs upp på tavlan och sedan delar jag ut en liten lapp och en penna till varje elev. Därefter spelar jag upp musikexempel, ett i taget, där eleverna får lyssna och skriva ner en känsla på sin lapp som de känner eller kommer att tänka på. Jag samlar in lapparna och delar sedan upp klassen i mindre grupper med 4-5 st i varje. Alla grupper drar en lapp var med olika känslor nedskrivna. De får cirka 5 minuter på sig att komma på ett sätt att gestalta känslorna som står på lappen med hjälp av kroppsspråk. Efter 5 min ska en grupp i taget framföra den här gestaltningen framför resten av gruppen. Då till en låt som inte har något med den känslan att göra. Resten av klassen ska gissa vilken känsla som gestaltas. Alla känslor som de fått på sin lapp gestaltas allt eftersom kompisarna gissar rätt.

Idén till denna aktivitet kom när jag skulle vikariera på mellanstadiet under studietiden. Tanken var att hitta en uppgift som alla kunde klara av oberoende av förkunskaper, detta för att jag inte visste vad de hade för musikalisk bakgrund.

Eleverna tenderar att uppskatta denna lektion. Jag har främst utfört aktiviteten på låg- och mellanstadiet. De få elever som upplever framförandet som jobbigt har oftast varit med under förberedelse samt även vid gissningarna av kompisarnas gestaltade känslor men hoppat över själva framförandet. Lektionen återkommer jag till igen under läsåret men då med andra låtexempel.

Text och foto: Lisa Lundberg, musiklärare Centrumskolan

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida