Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Linn Ronefors

DELA

Tre frågor till Linn Ronefors

Bente Pettersson ställer tre frågor till Linn Ronefors på Ljungfälleskolans grundsärskola. Vilken är din största utmaning? är en av frågorna.

Bild

Hur använder du Grej of the day i din undervisning?
— Varje vecka har jag en minilektion om en person, företeelse eller plats efter Micke Hermanssons koncept Grej of the day (dagens sak, typ). Jag kopplar den ofta till vad som händer i veckan. Är det kanelbullens dag den veckan kan det komma att handla om den. Eleverna får först se en bild eller höra en ledtråd om vad det ska handla om. Efter det blir det en kort presentation om till exempel kanelbullen och dess historia. Sen får eleverna själva berätta vad de kommer ihåg eller lärt sig om kanelbullen och rita eller klippa ut bilder till sin mening. Jag började använda Grej of the day på lågstadiet på grundskolan och fortsatte när jag började jobba på särskolan för drygt 3 år sedan. Det är lätt att jobba med Grej of the day då det, tycker jag, passar hela skolspannet från förskolan till högstadiet. Det handlar bara om hur du som lärare anpassar det för din elevgrupp! De minilektioner jag kör har jag hämtat från olika grupper på facebook och på andra sidor på nätet där lärare lägger upp sina presentationer. Det är ett härligt samarbete lärare över hela Sverige emellan!

Vilken är din största utmaning som pedagog i grundsärskolan?
— Läromedel! Det finns få läromedel som är utformade att passa elever på särskolan. Vi som jobbar på lågstadiet letar efter f-klass-böcker som skulle kunna passa och då behöver vi ändå anpassa dem med hjälp av tipp-ex. På mellanstadiet används många böcker som är tänka för 1-3 på grundskolan men kan verka lite töntiga (utformningsmässigt) för eleverna. Det går åt MYCKET av vår planeringstid till att producera material! Vi jobbar mycket med WidgitOnline där vi kan göra bildstöd till texter, arbetsblad och samtal men det tar sån tid att göra dem i programmet, skriva ut, klippa, laminera! Det är verkligen en utmaning!

På grundsärskolan jobbar man med elever med olika kunskapsnivåer och diagnoser. Hur gör du som pedagog för att se varje elev bli sitt bästa jag? Så att alla elever blir utmanade efter sin förmåga?
— Jag jobbar nära de elevassistenter som också finns i klassen. Jag planerar såklart vad vi ska göra men försöker vara lyhörd till deras tankar och idéer om både min undervisning och hur vi bemöter eleverna. Att se både sig själv och sitt jobb som en utmaning och vilja lösa de utmaningar man stöter på på bästa sätt, tror jag gör att jag når fram till eleverna på deras nivå. Man får ofta vrida och vända på sin undervisning och vara mycket flexibel. Det handlar också om att lära känna individerna och luska ut deras behov, vilket inte alltid är så lätt! Men tack vare att vi är fler kring barnen hinner vi se olika saker i olika sammanhang och pratar om dem. Utifrån det går vi sedan vidare för att utveckla eleverna på bästa sätt för dem.

Jag tror mycket på att bygga självkänsla hos barnen! Känner de sig trygga i sig själva, våga göra fel och acceptera varandras likheter och olikheter kan de lättare lära sig! Det är min filosofi.

Och: vem får nästa tre frågor?

— Mina frågor går till Eva Juhlander på Elin Wägnerskolan:

  • Hur använder du din erfarenhet från att ha arbetat i grundsärskolan i ditt jobb nu?
  • Vad ser du som störst utmaning i rollen som speciallärare på en högstadieskola?
  • Vilken är den roligaste och mest givande arbetsuppgiften du har nu och varför?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida