Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Bente Pettersson

DELA

Tre frågor till Bente Pettersson

Maria Strand Gustbée skickar tre frågor till textilslöjdsläraren Bente Pettersson på Östra Lugnets skola i Växjö. Och svaren berör så olika saker som hållbarhet, ämnesövergripande undervisning och vikten av en strukturerad slöjdsal.

Bild

På vilket sätt anser du att man, på bästa sätt, kan arbeta ämnesövergripande där slöjden finns med?

— Det bästa samarbetet över ämnena är det som sker i det dagliga pedagogiska arbetet. Så eleverna inte ser slöjden som ett enskilt ämne utan en del av skolans alla ämnen. Ett exempel på detta är arbetsområdet ”Sagor” där vi hade ett samarbete mellan bild, svenska och slöjd.

I samhället som helhet märker man av ett tydligt intresse för hållbar utveckling bland unga. Märker du av detta i exempelvis elevers val av material?

— Elevernas miljötänk har ökat. De får en mer ökad medvetenhet om hållbar utveckling när vi har arbetsområdet ”Hållbar utveckling” där vi forskar och resonerar kring olika textila fibers miljöpåverkan. I ämnesområdet arbetar vi även med ”Gammalt blir nytt” där eleverna återbrukar jeans eller gardiner för att tillverka nya saker som till exempel tygkassar, grytlappar och förkläden.

Vilka av dina erfarenheter från Lillestad grundsärskola har du tagit med dig till din nya arbetsplats?

— Min erfarenhet är min grund som förskollärare och slöjdlärare, där jag ser varje elev och dess behov för att kunna utvecklas så mycket som möjligt.

Många elever både i grundsärskolan och grundskolan har behov av stödstrukturer. En av mina stödstrukturer från Lillestad grundsärskola är att ha en strukturerad slöjdsal, där alla skåp och allt material är uppmärkta. Att allt har en naturlig plats. Dels lär eleverna sig ämnesspecifika ord, dels blir det lätt att hitta material och redskap.

Erfarenheten från grundsärskolan är även att se vilka behov eleven har och göra ett ”smörgåsbord” med olika inlärningsmetoder där varje elev har möjlighet att tillgodose en varierat undervisning.

Och: vem vill du ställa tre frågor till?

— Jag vill ställa tre frågor till Linn Ronefors, Ljungfälleskolans grundsärskola

  • Hur använder du ”The grej of the day” i din undervisning?
  • Vilken är din största utmaning som pedagog i grundsärskolan?
  • På grundsärskolan jobbar man med elever med olika kunskapsnivåer och diagnoser. Hur gör du som pedagog för att se varje elev bli sitt bästa jag? Så att alla elever blir utmanade efter sin förmåga?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida