Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Maria Strand Gustbée

DELA

Tre frågor till Maria Strand Gustbée

Maria Strand Gustbée arbetar på sjukhusskolan i Växjö. Adèle Elofsson ställer tre frågor till henne, bland annat om att möta elever på olika kunskapsmässiga nivåer.

Bild

Vad är största utmaningen med att jobba med barn som av olika anledningar är inlagda och inte kan gå på sin vanliga skola?

— Här på sjukhusskolan träffar vi elever från årskurs 1 till och med sista året på gymnasiet. Barnen och ungdomarna kan vara inlagda från två dagar upp till många veckor och, undantagsvis, upp till flera månader. I möjligaste mån är de med svåra sjukdomar hemma och kommer till sjukhuset på dagtid, till dagvården. Många elever träffar vi kontinuerligt varje vecka alternativt varannan, var tredje vecka under hela deras skoltid eller sjukdomstid. Har man en kronisk sjukdom som kräver medicinering på sjukhuset varannan vecka, missar man 10 procent av skoltiden, vilket innebär ett helt läsår av en 10-årig skolgång.

Den största utmaningen, känner jag, är inte själva undervisningen eller sjukdomen utan vikten av att det första mötet blir bra och att man får elevens och föräldrarnas förtroende. Sjukhusskolan är en länk mellan eleven, vården och den vanliga skolan och ger eleven kontinuitet i inlärningen. Allt detta ger trygghet och bidrar till tillfrisknandet och minskar oron inför det fortsatta skolarbetet.

Hur gör ni för att ni ska klara av att möta elever på så olika nivåer och med så olika anledningar att vara på sjukhuset under längre tid?

— Som jag sa vid föregående fråga, är det första mötet väldigt viktigt. Innan vi möter eleven första gången får vi adekvat information om ålder, sjukdom, språk, eventuella funktionsvariationer, om eleven får lämna rummet etcetera. Därefter träffar vi eleven och har en inledande pratstund om intressen och skolan. Redan här har man fått sig en bild av vilken nivå eleven ligger på, och vad vi ska ”lägga krutet på”. Sjukhusskolan står för det friska men det är viktigt att samtidigt ställa krav, så att eleven känner motivation och stimulering. Det är värdefullt att ha dagliga reflektioner med sin kollega, och där diskuterar vi det pedagogiska, eventuella dilemman och andra viktiga frågor.

Finns det något som du skulle vilja göra annorlunda för att allt ska bli ännu bättre för eleverna?

— Detta är en svår fråga att svara på! Enligt mitt sätt att se, så måste man utgår från varje unika elev, specifika situation, förutsättningar och omständigheter. Många gånger funderar om jag efteråt om man hade kunnat göra på annat sätt, men det finns ingen rak väg att gå. Mitt i allt det, många gånger traumatiska, sorgliga och jobbiga för eleven med familj, känner jag att alla runt omkring dem (vi jobbar i team med sjukvården), gör så att det hela tiden ska bli bra och ännu bättre för dem. Här finns mycket hopp, värme och skratt!

Och till sist: vem vill du ställa tre frågor till?

— Jag vill ställa tre frågor till Bente Pettersson, textillärare på Östra Lugnet:

  • På vilket sätt anser Du att man, på bästa sätt, kan arbeta ämnesövergripande där slöjden finns med.
  • I samhället som helhet märker man av ett tydligt intresse för hållbar utveckling bland unga. Märker Du av detta i exempelvis elevers val av material?
  • Vilka av dina erfarenheter från Lillestad grundsärskola har du tagit med dig till din nya arbetsplats?

KATEGORIER

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida