Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Hundra år i skolans tjänst

DELA

Hundra år i skolans tjänst

Den 31 oktober 1919 togs beslutet om den första undervisningsplanen i Sverige. Nu kallar vi dem läroplaner och under åren har vi sett många komma och gå.

Bild

Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919) hade timplaner för de många varianter av skolformer som fanns då, till exempel sexklassig skola och sjuklassig skola, som i sin tur var organiserade på olika sätt. De två ämnen högst upp i timplanen var kristendomskunskap och modersmål och längre ned kom arbetsövningar och trädgårdsskötsel. I anvisningarna för kristendomskunskap stod det i första punkten: ”Det är av synnerlig vikt, att undervisningen i kristendom, utan att den därvid förlorar i ansvar eller stadga, bedrives så, att den icke kommer i strid med det nutida samhällets krav på tankefrihet för de enskilda individerna.”

Grundskolan i Sverige infördes 1962 och därefter har den obligatoriska skolan i snitt fått en ny läroplan vart tionde år. Vad kännetecknar då våra läroplaner? Grovt förenklat kan man säga följande:

Lgr 62, Lgr 69 samt Lgy 70 var innehållsbaserade läroplaner med konkreta anvisningar om vilket stoff, eller pensum, som skulle förmedlas. Man tänkte sig att det som undervisningen handlade om var också samma sak som det eleven verkligen lärde sig.

Lgr 80 var en processfokuserad läroplan där nyckelord var elevens utveckling och medborgarfostran. Fokus låg mer på arbetsformer och kognitiva redskap än på ämnesinnehåll.

Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98 var målstyrda och kompetensfokuserade läroplaner, som både lyfte fram mål för elevens lärandeprocess men också hur resultatet skulle utvärderas. Det kom att kallas läroplanens två ben. Lärarna fick stort ansvar att utforma undervisningen och bestämma hur resultatet skulle bedömas.

Lgr 11 och Gy 2011 är resultatfokuserade läroplaner, vilket betyder målen finns på en nivå. Grunden är tre delar: ämnets syfte, centralt innehåll att undervisa om och kunskapskrav som beskriver olika nivåer av måluppfyllelse.

Utöver detta har förskolan fått Lpfö 18 och läroplanen för grundskolan har också reviderats 2018. Dessutom håller kurs- och ämnesplaner på att revideras och dessa förändringar träder tidigast i kraft hösten 2020.

Text: Agneta Myrestam

Källor och tips

Läs mer om läroplaner och lärarnas yrkesroll och engagemang från 1800-talet och fram till i dag på innehållsrika webbplatsen Lärarnas historia Länk till annan webbplats..

Daniel Sundberg skriver om den svenska läroplansutvecklingen i boken Läroplansteori och didaktik, Ninni Wahlström, Gleerups, 2016.

Läs om lärarna Isak Juhlander och Tina Franzén som reflekterar kring alla tiders läroplaner.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida