Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Alla behöver bygga relationer

DELA

Alla behöver bygga relationer

Fungerande relationer och en kaosfri vardag, vem vill inte ha det? I en serie om relationer och möten, delar skolkuratorn Moa Zucconi Mazzini och läraren Sara Ekelöf, båda på Pär Lagerkvistskolan, med sig av sina erfarenheter. Vi börjar med att bygga relationer.

Två kvinnor står tätt intill varandra

Sara Ekelöf, lärare, och Moa Zucconi Mazzini, skolkurator, tycker att relationsskapande ingår i lärarrollen. Foto: Agneta Myrestam

De flesta i skolan skriver nog under på att goda relationer är viktiga. För Sara Ekelöf är det själva glädjen i jobbet.

- Jag är inte bara den läraren som står där framme och undervisar, utan jag vet lite om eleven, jag visar att jag bryr mig om och då har jag lättare att nå fram. Jag hade inte stått ut med det här jobbet om jag inte kände att jag fick något tillbaka. När jag ger mycket i mina relationer så får jag också mycket tillbaka, säger hon.

Utan relationsbyggande blir det tufft att vara lärare, menar Sara. Moa Zucconi Mazzini håller med, från skolkuratorns perspektiv.

- På högstadiet är det ju tonåringar det handlar om, som behöver ses och vägledas och få bekräftelse. En stor del av mitt jobb som skolkurator är att stötta eleverna på olika sätt och då behöver jag också jobba med relationer. Om jag till exempel går fram till några elever för att säga till dem, är det mycket lättare om jag har en relation till dem eftersom de då vet mina avsikter, säger Moa.

Sara Ekelöf, som till stor del undervisar i en mindre, särskild undervisningsgrupp, lägger många lektioner i början på att lära känna varje enskild elev, lära sig om fritidsintressen och annat. Eleven ska känna att Sara är intresserad av frågan: Vem är du?

- Jag är också väldigt mån om att de ska känna att jag finns där om det behövs. Jag bjuder mycket på mig själv, för då bjuder de på sig själva också. Man möts, säger Sara.

Det är inte bara de unga som ska känna sig trygga med de vuxna utan föräldrarna ska också känna sig trygga med lärare och andra vuxna på skolan. Undervisningen och kontakten med hemmet underlättas av goda relationer. Men hela processen är en utmaning.

- Det är ju ett komplext arbete att vara lärare: du ska kunna undervisa i ditt ämne, få med dig alla och se individen. Det är lättare för mig och skolsköterskan för vi sitter med en elev i taget, medger Moa Zucconi Mazzini, som är imponerad av vad hon ser.

- Många lärare är duktiga på att bygga relationer; de utvecklar en unik förmåga att se eleven i gruppen och få varje elev att känna sig sedd och lyssnad på. Det är verkligen viktigt och hälsofrämjande.

Moa betonar att Skolverkets forskning (se faktaruta) visar att det är extra viktigt med en god relation för en elev som brukar få många tillsägelser. Receptet på vad som är en bra relation innehåller flera ingredienser, tycker Sara.

- Jag kan säga att: det här är inte okej det du gjorde och de kan bli arga tillbaka, men nästa dag när vi ses är det okej ändå. De vet att det jag gör eller säger, gör jag för att jag bryr mig om dem. En bra relation är också att eleven kommer när den känner att något inte funkar och att vi kan ha roligt ihop. För mig är humor väldigt viktigt.

Men när går vuxna vilse i relationsdjungeln och var går gränsen med att vara personlig och att vara privat? Det handlar nästa del i serien om.

Text: Agneta Myrestam

Lästips

Skolverket har flera artiklar kring stöd i arbetet som lärare. Ett exempel är:

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever är viktigt för studiero Länk till annan webbplats.

Relationer och möten

Del 1: Alla behöver bygga relationer

Del 2: Gränsen mellan att vara personlig och privat

Del 3: Mindre kaos med lugnt bemötande

Del 4: Tankeutmaningen att barn gör rätt om de kan

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida