Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Öjabys digitala resa har bara börjat

DELA

Öjabys digitala resa har bara börjat

Ingen ska lämnas ensam och du kommer att få stöd, men vi ska alla jobba med digitala verktyg. Det har varit huvudbudskapen för Öjaby skolas digitala resa. Och resan är långt ifrån slut.

Bild

Elizabeth Özel Cicek är förstelärare med ansvar för digitalisering på Öjaby skola.

När det blev känt att svensk förskola och skola skulle jobba med digitalisering var det många som suckade tungt: hur skulle det gå till? Den frågan ställde Anna Karlsson inte till sig själv som rektor utan till Skolverket.

— Det första jag efterfrågade var en IT-plan med vad det är vi ska göra. Västra områdets IT-strategi är ett annat exempel på vad jag lutade mig på när vi formulerade hur vi skulle jobba på Öjaby skola med digitaliseringen.

I augusti 2018 blev Elizabeth Özel Cicek förstelärare med ansvar för digitalisering på Öjaby skola.

— Ett av mina första uppdrag som förstelärare var att ta fram en IT-plan för Öjaby/Ör, säger Elizabeth.

Hon hade tillsammans med fyra andra lärare varit användarstödjare på skolan så hon var redan en välkänd och anlitad person i digitala frågor med insyn i förutsättningar och utmaningar.

Ungefär samtidigt introducerades ny lärplattform och användandet av Google Suite for Education, GSE, var bara något år gammalt.

— IST Lärande och GSE har varit stora tillgångar i det här arbetet. Det har blivit en draghjälp för mig att genomföra digitaliseringen, jag har kunnat säga att nu måste vi göra det här eftersom vi måste använda de här nya systemen, säger Anna Karlsson.

På Öjaby skola finns förstås samma spridning i digital mognad bland medarbetarna som i resten av samhället: från de som tycker att digitalisering är en sak till som ska hinnas med, till de som tycker att digitala verktyg utvecklar undervisningen.

— Jag har varit tydlig med att det inte är valbart, men ingen kommer att bli lämnad ensam. För ett år sedan hade vi ett otroligt öppet APT. Där fanns de som sa: jag bryter ihop, jag känner mig jättedum, min lärargärning värderas inte. Vi har pratat om det på lönesamtal, på utvecklingssamtal och på utbildningar. När vi började med IST Lärande så började vi tillsammans, i grupp. Alla ska känna sig trygga.

Numera finns tydliga mål för vad tredjeklassarna ska ha gjort och kunna hantera vid årets slut, liksom för sjätteklassarna. Det blir en ytterligare tydlighet för skolans pedagoger.

Tre av fyra torsdagar när medarbetarna har gemensam tid är det IT-kompetens på agendan. Förskoleklassen och fritids är med på all utveckling. Det har gjort att de som tidigare var mindre vana att jobba med digitala verktyg har tagit ett kliv framåt. De fem användarstödjarna är en stor tillgång. Nu har nästan alla elever på skolan en iPad var, förskoleklass och fritids har en iPad på två elever.

När Pedagog Växjö besöker skolan är AV-Medias Eva Yngvesson på plats för att föreläsa om digital didaktik. Det är Öjaby skolas förskoleklasslärare som träffar henne idag. Föreläsningen hålls på initiativ av Öjaby skola. Och tanken är att fler arbetslag som är intresserade ska kunna boka föreläsningen.

— Vi behöver ha en medveten pedagogik kring våra digitala verktyg, menar Eva Ekroth. I förskoleklass, där barnen delar iPad, går det åt mycket tid till att bara logga in och logga ut elever i apparna.

Ann-Sofie Weiholt

Förskoleklassens lärare tänker att de skulle behöva ha längre pass i klassen med iPadar. Men det är många andra färdigheter som också ska tränas i förskoleklass.

— Handens rörelse är viktig, det finns barn som ännu inte har bestämt sig vilken hand de skriver med. De måste få träna mycket på att skriva för hand, säger Eva Ekroth och Ann-Sofie Weiholt.

Eva Yngvesson pekar i sin föreläsning på en rad samband för utveckling: elevers utveckling av kritiskt tänkande stöds av att skolan har ett välfungerande samarbete med skolbiblioteken, för att skapa kulturell och social förståelse räcker det inte med en digital enhet som ger möjlighet att kommunicera med skolklasser på andra sidan jordklotet, det behövs också tid och reflektion. Elever behöver hjälp med planering, minne och struktur. QR-kod är ett sätt att få struktur och guida barnen rätt direkt. Men om ett digitalt verktyg inte tillför något, använd inte det, säger Eva Yngvesson.

Tre lärare lyssnar på en föreläsning

Eva Ekroth, i mitten, är glad över det extra stödet som lärarna på Öjaby skola fått för att nå högre digital kompetens.

Sedan ett drygt år tillbaka ingår Öjaby skola i ett nätverk för innovativa skolor i Sverige som drivs av Apple. För att vara en del av det behöver skolan uppfylla vissa krav. Genom det erbjuds träffar för deltagande skolor för att utveckla digitaliseringen och målet är att skolorna ska utvecklas så att de uppfyller kraven för att bli en Apple Distinguished School. Skolor som finns nätverket träffas regelbundet för fortbildning och idéutbyte.

— Vi har därigenom åkt på nätverksträffar där vi har bjudit med olika medarbetare från skolan. Det har varit oerhört värdefullt att få komma till Stockholm, vara i Apples fina lokaler och utbyta idéer med andra skolor, berättar Anna och Elizabeth.

Hur förhåller sig rektor till att ingå i ett nätverk som tillhandahålls av ett vinstdrivande företag?

— Apple är ett företag som vill att vi ska köpa produkter, det är jag medveten om. Det har varit härligt att få komma iväg och diskutera de här viktiga frågorna. Men vi har inte fått några produkter av Apple, iPads hade vi skaffat ändå. Och vi kommer inte att ansöka om att bli en Apple Distinguished School, inte i år i alla fall, säger Anna Karlsson.

Satsningen på IT-kompetens har gjort att allt fler känner sig bekväma med tekniken och inte minst viktigt: att fler vågar berätta när de inte förstår eller har problem.

— Jag upplever att folk vågar säga att det här tycker jag är svårt, jag får inte det här att fungera. När någon har problem så säger de till direkt numera och då säger vi: "då tar vi nästa torsdag till att gå igenom det". Jag brukar vara på IST-träffarna, vi ligger i toppen vad gäller användning, säger Elizabeth Özel Cicek.

Öjaby skola har alldeles nyss klarat av sin andra, helt digitala, APT.

— Jag lägger ut allt på söndag förmiddag i google classroom. Sist var det en film om lågaffektivt bemötande som skulle ses tillsammans med en uppgift som skulle genomföras. Den som vill kan göra det redan på söndagen, den som vill vänta till måndag gör det. Det känns bra att vi är helt naturligt digitala, säger Anna Karlsson.

Text och foto: Anna Fritzén

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida