Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Undervisning i socialt företagande utvecklas i Vushtrri och Växjö

DELA

Undervisning i socialt företagande utvecklas i Vushtrri och Växjö

Gymnasielärare från Vushtrri och Växjö samarbetar i ett treårigt projekt om socialt entreprenörskap. En stor vinst med att delta i projektet, tycker Marcus Nilsson på Teknikum, är att vara flera lärare på samma skola som arbetar med samma fråga.

Bild

Hadie Meholli-Bajraktari fick se många av elevernas UF-företag under en mässa på Teknikum under det senaste Växjö-besöket.

På Teknikum i Växjö har lärare och rektorer från två gymnasieskolor i kosovanska Vushtrri fått inblick i vad några av skolans UF-företagare har för affärsidéer. En klädhängare med belysning, en app för att hitta träningskompisar, en samlingssajt för mindre företags produkter, ett socialt projekt för att minska psykisk ohälsa hos unga och en podcast vars senaste avsnitt faktiskt hade 600 lyssnare.

— Det är bra idéer. Jag tar med dem hem och visar mina elever. Vissa av dem skulle eleverna kunna börja med direkt. Vissa saker skulle inte alls fungera. Stor arbetslöshet gör att många har svårt att lägga några hundra på att köpa en produkt såhär eller stötta ungdomar som vill nå ut med sin produkt, tycker Hadie Meholli-Bajraktari.

Möjligheterna är små för den som inte har någon marknadsföringsbudget att göra reklam för det de vill sälja i Kosovo. I Vushtrri finns inte UF-företagandet inlagt som en del i läroplanen. Men sedan Hadie blev en del i projektet har hon bett sin rektor att få starta företagande för dem som vill vid sidan av det ordinarie skolarbetet. Både hon och eleverna kommer dit på sin fritid.

—Jag älskar mina elever. Jag gör det för att jag älskar mitt arbete och för att jag vill utvecklas hela tiden.

Av samma anledning håller hon också extra engelskalektioner för dem som vill. Hon tycker att det är svårt att svara på vad hon tar med sig härifrån.

— Det är så mycket intryck: jag kommer att berätta om allt jag har fått uppleva och många av mina elever är verkligen nyfikna på att veta mer. Och jag hoppas att vi i framtiden kan hitta former för ett studentutbyte mellan Vushtrri och Växjö.

Tre personer sitter vid ett bord

Fetah Hajdini, längst till höger i bild här bredvid, undervisar i företagsekonomi på yrkesgymnasium i Vushtrri.

— Jag har en rektor som låter mig göra allt som är bra för eleverna. Jag hoppas att det här samarbetet resulterar i nya pedagogiska metoder som underlättar inlärningen. Något jag vill utveckla är elevernas påverkan på undervisningen. Tradionellt har vi jobbat mer så att vi talar om vad som ska göras. Framöver ska eleverna få mer ansvar för HUR de utför det vi ber dem om. Vi ska lägga mer ansvar på eleven. Vi behöver följa med i utvecklingen och förbereda eleverna för en globaliserad värld, säger han.

Sverigebesöket innehåller också ett längre block där skolornas företrädare processar fram ett pedagogiskt undervisningsmaterial om socialt entreprenörskap som ska testas på 100 gymnasieelever i Kosovo och lika många i Sverige. Det gör man tillsammans med Linnéuniversitetet.

— Vi har väldigt olika förutsättningar får vårt arbete. Vi får ganska fria händer att forma lektioner och planering jämfört med lärarna i Kosovo. Vi utbyter idéer och testar, och universitetet är en stort stöd i hur vi kan utveckla socialt entreprenörskap, säger Marcus Nilsson som är lärare i SO och entreprenörskap på Teknikum i Växjö.

Vad tar ni framförallt med er ur projektet så här långt?

— Kosovarerna talar om att testa formativ bedömning och formativa tekniker. De vi på Teknikum har landat i är mer att vi ska koppla in universitetet till Teknikum, och att vi hoppas kunna inspirera fler elever att välja att driva socialt företag. Det viktigaste är att de jobbar entreprenöriellt men vi vill engagera dem att söka lösningar på ett samhällsproblem. Det är många idéer som de har och de ser möjligheter. Även om alla inte kommer att driva sociala företag så ska de få driva fiktiva sociala företag.

På Teknikum har man kommit längre med att lära entreprenöriellt, eleverna ska själva äga sitt lärande, ta tag i problem, hitta lösningar.

— Det är ett viktigt arbete: vi vet ju inte hur världen kommer att se ut när eleverna når arbetslivet.

— Där är vi olika, i Kosovo är man inte van att arbeta så. De har inte så mycket fria diskussioner som vi har. Men vi är inte framme heller, vi har mycket kvar att utveckla.

När lärare i Kosovo arbetar för att eleverna ska ta mer plats och ansvar för sitt lärande har svenska lärare andra utmaningar.

— Vi kan istället få jobba hårt med omotivation hos eleverna, menar Marcus.

Marcus Nilsson

Fram till nästa internationella träff i september/oktober 2019 i Kosovo har städerna satt upp olika delmål. I Vushtrris fall vill man försöka komma igång med formativ bedömning, från Teknikums håll ska vi med komma igång med projekt socialt företagande tillsammans med universitetet. En förutsättning för att de nya kunskaperna ska komma eleverna till del är det täta samarbetet med universitetet, menar Marcus.

Att delta i projektet med sin gymnasieskola och berätta om sitt arbete är ett sätt att få syn på sig själv, menar Marcus Nilsson.

— Det är ett tillfälle att rannsaka sig själv, man kan ju göra mer och man kan göra annorlunda. Och för oss som gymnasielärare är det givande att flera lärare drivs mot ett mål, att vi utbyter idéer och att det får oss att samarbeta mer på skolan.

I december 2020 är det treåriga projektet slut. Då har Teknikums lärare varit tre gånger i Vushtrri och lärarna från Kosovo lika många gånger här. Då ska lärarna i projektet ha stärkt sin kunskap och undervisningsförmåga i fråga om socialt entreprenörskap och på så vis ökat intresset för socialt entreprenörskap hos eleverna.

Text och foto: Anna Fritzén

Projekt SEKOS 2:
Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD Länk till annan webbplats., är Sida-finansierat och har SKL (Sveriges kommuner och landsting) som huvudman. Projektet ska ha ett tydligt demokratifokus och främjar en företagsform med inneboende sociala dimensioner. Här hittar du en sammanfattning av projektansökan. Pdf, 193.9 kB.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida