Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Heidi Sjögren

DELA

Tre frågor till Heidi Sjögren

Terminens sista frågor går till Heidi Sjögren specialpedagog på Ljungfälle grundsärskola. Det är Catarina Dahlin Lundberg som frågar: bland annat om Petö-metoden och skolbibliotek.

Bild

1. Arbetar ni på tränings-/särskolan tillsammans med skolbiblioteket och skolbibliotekarien och i så fall hur?
— Ja, vi har ett väl fungerande samarbete med skolbiblioteket. Alla elever som har förmågan att klara av och uppskatta ett besök är välkomna att vara med. Vi har schemalagda tider då bibliotekarien tar emot, läser eller berättar något för gruppen. Vi har små grupper 2-7 elever och de gör besöken tillsammans med vuxna som jobbar i klassen. De får ju självklart också låna böcker, både till klassen och sig själva.

På högstadiet har vi också elever som haft utställning av sina alster i biblioteket. Klasserna 7-9 är också regelbundet på biblioteket och det är mycket uppskattat. På högstadiet är det också en del elever som använder biblioteket som paus- eller vilrum.

2. Jag har hört att ni arbetar med Petö-metoden hos er. Kan du berätta lite om det?

— Petö-metoden kommer ursprungligen från Ungern. Läkaren András Petö utvecklade den konduktiva pedagogiken/Petö-pedagogiken (från början för barn med grava cp-skador). Petö räknas inte som terapi utan är en pedagogik som bygger på att träna, inte bara de motoriska förmågorna, utan hela människan alla förmågor och intelligensen. Fokus är att alla ska utvecklas så långt det är möjligt till fungerande, självständiga individer.

På Ljungfälleskolan är särskolan uppdelad i olika delar. Det finns en del där eleverna, (i alla fall större delen av eleverna) läser enligt särskolans läroplan med inriktning mot ämnen. Den låg tidigare på Lillestadskolan i Växjö. Det finns också en del där eleverna läser enligt särskolans läroplan med inriktning mot ämnesområden (den kallades tidigare träningsskola). I denna del finns två spår, språkspåret och Petö. Petödelen har elever med stora svårigheter, ofta flerfunktionsnedsatta. Här jobbar man med inspiration av Petö och har fokus på mycket motorisk träning och sinnesupplevelser för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt för att klara sin vardag på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar.

3. Vad behöver man för utbildning för att arbeta på särskola och träningsskola?

— I särskolan är det främst två yrkeskategorier som arbetar i klasserna. Det är pedagoger och elevassistenter. Vi har små klasser, i varje klass finns minst en pedagog och en till tre elevassistenter. Det ser olika ut beroende på vilka elever och vilka specifika behov just de har. Som pedagog kommer det snart att bli krav på att man har en pedagogisk grundutbildning med vidareutbildning till speciallärare, i dagsläget finns det inte tillräckligt med speciallärare i vår verksamhet, men flera är igång med sin utbildning.

Önskvärt är att assistenterna har en yrkesutbildning till elevassistent, barnskötare eller liknande, men även här är det svårt att hitta behörig personal.

Förutom dessa yrkeskategorier har vi rektorer, biträdande rektorer och ett resursteam med specialpedagog, arbetsterapeut och en för närvarande vakant kuratorstjänst.

Och slutligen, vem vill du ställa frågor till?

— Jag är nyfiken på ordförande i utbildningsnämnden Pernilla Tornéus.

Vilken bakgrund har du och hur väcktes ditt intresse för just utbildningsfrågor?

Hur tänker du kring att kunna ta emot ett ökande antal elever i särskolan?

Särskolans framtid, vilken utveckling ser du av verksamheten: en specialiserad tillgänglig skola för dem som har behoven eller inkluderad i grundskolan?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida