Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Catarina Dahlin Lundberg

DELA

Tre frågor till Catarina Dahlin Lundberg

Catarina Dahlin Lundberg på Bäckaslövskolan i Växjö är fritidspedagogen som blivit bibliotekarie. Om den förändringen frågar Torbjörn Öberg henne med tre frågor.

Bild

Du har nyligen skolat om dig från fritidspedagog till skolbibliotekarie. Vad var det som fick dig att våga ta steget?

-Jag har länge funderat på att vidareutbilda mig men inte riktigt hittat något som var av intresse. Men en förändring av arbetsuppgifter var nödvändigt för mig. För några år sedan hjälpte jag till lite i skolbiblioteket under terminerna och samarbetade också med skolbibliotekarien i läs- och skrivprojekt under fritidshemstid. När dåvarande skolbibliotekarien sa att Biblioteks- och Informationsvetenskap 180 hp fanns att läsa på distans på LNU här i Växjö så tog jag steget och sökte. Jag har arbetat heltid som fritidspedagog under de år det tog mig att bli klar bibliotekarie. Med hjälp av kommunens fritidsstudiestöd och en förstående familj så gick det vägen.

Vilka är dina viktigaste uppgifter som skolbibliotekarie och hur kopplas detta ihop med skolans uppgift att öka måluppfyllelsen hos alla våra elever?

-På Bäckaslöv arbetar vi läsfrämjande och vill förstärka elevernas lust till läsning och kunskap om litteraturen. Det gör vi genom att läsa och berätta om de olika områden böckerna handlar om. Tillsammans med eleverna pratar vi om böckerna innan vi läser dem. Vad tror du boken handlar om när du ser omslagsbilden? Vad menar författaren när det står så här, tror du? Vad tror du händer sedan? Barnen boktipsar varandra genom att berätta om boken och det skapar ett intresse från andra barn att läsa samma bok. Då kan vi jämföra vad de tycker var bra eller inte så bra.

Samtidigt som kunskapen om att koppla ihop skolbibliotekets verksamhet med övriga ämnen i skolan kan det få eleverna att förstå och utveckla sitt lärande. Som skolbibliotekarie är det viktigt att se till så att skolbiblioteket har ett bestånd som är aktuellt och som speglar elevernas intressen. För att eleverna ska känna att det är roligt med böcker så är det i första hand deras önskemål om vilka böcker vi ska köpa in som tillgodoses men också nyutgiven litteratur berikar vårt bestånd.

Hur behöver vi organisera våra skolor för att skolbiblioteket ska bli en självklar och integrerad del av hela skolans pedagogiska arbete och vilken roll har skolbibliotekarien för att detta ska bli bäst för våra elever?

-Just nu håller vi på Bäckaslövskolan på med ett utvecklingsarbete om hur skolbiblioteket ska vara en del av undervisningen för elevernas väg mot måluppfyllelse. Genom en workshop på ett APT har vi fått ihop en hel del förslag på hur vi vill samarbeta tillsammans i framtiden.

Att organisera undervisningen i verksamheten tillsammans (skolledning, skolbibliotekarie och lärare) ger, enligt forskning, bättre förutsättningar för eleverna att utvecklas. Detta kräver utbildad personal som vet hur verksamheten kan planeras, genomföras och utvärderas samt hur den pedagogiska verksamheten kan förbättras till nästa gång det planerade samarbetet genomförs. Kunskapen om att koppla ihop skolbibliotekets verksamhet med övriga ämnen i skolan kan få eleverna att förstå och utveckla sitt lärande. Skolbibliotekariens roll i ett ämnesöverskridande arbete anser jag vara en förutsättning för att samarbetet blir utvecklande/lärande för eleverna då kunskap om litteratur är en av mina professioner.

Och till sist: vem skulle du vilja ställa tre frågor till?

Jag vill gärna veta mer om arbetet i sär-och träningskolan, därför går mina frågor till Heidi Sjögren:

  • Arbetar ni på tränings-/särskolan tillsammans med skolbiblioteket och skolbibliotekarien och i så fall hur?
  • Jag har hört att ni arbetar med PETÖ-metoden hos er. Kan du berätta lite om det?
  • Vad behöver man för utbildning för att arbeta på särskola och träningsskola?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida