Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Ola Karlsson

DELA

Tre frågor till Ola Karlsson

Hur främjar man elevers psykiska och fysiska hälsa? Ola Karlsson är idrottslärare på Kungsmadskolan. Han får tre frågor av Jessica Karlsson.

Bild

Vad är det bästa med att vara idrottslärare på gymnasiet?

- Det bästa med yrket är att man kan vara med och påverka, och i positiv riktning förändra ungdomars hälsa och livsstil. Eleverna som kommer till oss på gymnasiet har ofta en bergfast bild av vad ämnet går ut på och tror att lektionerna från högstadiet mer eller mindre upprepas hos oss. Detta ger oss en svår men oerhört stimulerande utmaning att möta, nämligen att få eleverna att förstå syftet med ämnet och dess koppling till de fysiska krav som deras framtida yrke ställer. Just variationen av program på Kungsmadskolan gör jobbet väldigt stimulerande och vi möter väldigt många olika typer av elever med oändligt divergerande mål med livet, allt från att vilja bli elitidrottare till bilmekaniker, frisör eller som ser gymnasietiden som starten på en akademisk karriär.

Det är en ynnest att få vara med och hjälpa eleverna att utmana sig själva och bevittna när de klarar av att tänja på sina gränser, oavsett om det handlar om att lyckas med ett nytt moment i redskap, eller inser glädjen och betydelsen över att bara röra på sig. I dagens mer och mer stillasittande vardag är idrottslektionerna för vissa det enda tillfället i veckan där eleven stöter på en fysisk aktivitet. Vi vill såklart få varje elev att hitta något de brinner för så att goda motionsvanor blir en naturlig del i det fortsatta livet.

Hur vill du arbeta med att främja psykisk och fysisk hälsa tillsammans med elever?

- Vi arbetar med ett arbetssätt som vi tror kommer främja elevernas hälsa, genom att vi tillsammans med eleven tittar på deras fysiska nuläge och livsstil för att sedan utifrån det lägga upp en plan till förändring. Vi jobbar nu i två projekt (med Växjö kommun och med Linnéuniversitetet) där vi fokuserar på att hitta koncept för ökad motion och rörelse hos den enskilde eleven. Det är viktigt att eleven själv känner motivation till att vilja förändras, och genom detta arbetssättet tror vi att eleven själv tydligt ser sina behov och kan själv bestämma i vilken takt och genom vilken metod de vill utvecklas, utefter de verktyg vi presenterar. Det spelar ingen roll hur mycket jag tjatar på en elev att röra på sig, sova bättre eller äta bättre om eleven själv inte är mottaglig, elevens inre motivation avgör i slutändan.

Jag tror att det jobb vi gör på idrottslektionerna är oerhört viktigt, men det är inte tillräckligt. Hela skolan och även samhället i stort måste börja ta ansvar för dessa frågorna, eleverna mår allt sämre och har svårt att hantera de upplevda krav som de får från skola, familj, sociala medier mm. Ämnet Idrott och Hälsa är idag oerhört komplext och just ämnets del som berör hälsan måste prioriteras och kanske på sikt bli ett helt eget ämne.

Vad vill du ge nyutexaminerade idrottslärare för goda idéer och tips?

- Våga tro på dig själv, du har möjlighet att påverka ungdomar för en bättre hälsa i ett kort och långt perspektiv om du bara bestämmer dig för det. Gräv inte ner dig i allt skrivbordsarbete som ofta hopar sig utan fokusera alltid på det viktigaste - undervisning, personligt bemötande och lärande.

Och slutligen: vem vill du ställa tre frågor till?

Jag är nyfiken på vad Torbjörn Öberg, rektor på Elin Wägner säger om följande:

  1. Vad är det bästa med att vara rektor?
  2. Du har som skolledare vågat satsa oerhört mycket på ökad motion och rörelse för dina elever, vilka positiva resultat ser du att det ger?
  3. Vilka två egenskaper värderar du högst hos din pedagogiska personal?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida