Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Jessica Karlsson

DELA

Tre frågor till Jessica Karlsson

Katarina Lidén skickar sina tre frågor till Jessica Karlsson som är chef för avdelningen för utveckling & kommunikation hos utbildningsförvaltningen.

Bild


Du arbetar på avdelningen för utveckling & kommunikation på Växjö kommun, kan du berätta lite om vad ni gör och vilka som arbetar där?
-Jag har förmånen att ha ett mycket intressant och roligt arbete. Avdelningen består av fyra grupper: digitalisering, barn- och elevhälsa, undervisningens kvalitet - verksamhetsutveckling och kommunikation. Vi är cirka 15 kollegor som ska stödja chefer och medarbetare i förvaltningen så att vi tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för måluppfyllelse. Vi arbetar med att leda, samordna och stödja olika utvecklingsarbeten och processer i vår förvaltning. Avdelningen har även ansvar för att samordna och utveckla hållbarhetsarbetet – Växjö Hållbara 2030.

Jag vet att du är engagerad i arbetet med Hållbara Växjö 2030. Vilka utmaningar tycker du är störst i arbetet med Hållbara Växjö 2030?

-Det är mycket intressant att få vara med och arbeta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Växjö kommun och utbildningsförvaltningen. Globalt men även lokalt har flera utmaningar såväl biologiskt som ekonomiskt och socialt. FN:s 17 odelbara globala mål bidrar till vad och hur vi behöver arbeta i vår kommun. Genom handlingskraft och mod kommer vi att skapa förutsättningar för förändring. Vi behöver medvetet fortsätta men även växla upp allt arbete som redan pågår i vår verksamhet kring lärande för hållbar utveckling. Vi behöver utveckla vår kompetens inom hållbarhet men även verkställa det nya hållbarhetsprogrammet när det är antaget.

Vad kan vi som arbetar med barn och unga i Växjö kommun göra för att bidra till att göra Växjö kommun mer hållbar?

-För oss som medarbetare i utbildningsförvaltningen är det väsentligt att vi ger barn och elever kunskap, utvecklar förmågor och förutsättningar för att bo, leva och verka i ett hållbart samhälle och framtid. Vi behöver fortsätta vårt arbete där barn och elever har möjlighet till inflytande och delaktighet i undervisningen men även som medborgare i samhället. Vi behöver värna vår demokrati varje dag.

Och till sist: Vem vill du ställa tre frågor till?

-Jag vill ställa tre frågor till Ola Karlsson som är idrottslärare på Kungmadskolan i Växjö:
Vad är det bästa med att vara idrottslärare på gymnasiet?
Hur vill du arbeta med att främja psykisk och fysisk hälsa tillsammans med elever?
Vad vill du ge nyutexaminerade idrottslärare för goda idéer och tips?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida