Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Katarina Lidén

DELA

Tre frågor till Katarina Lidén

Förra gången svarade Emma Thidell på tre frågor. Hon skickar tre nya till Katarina Lidén som är biträdande förskolechef för förskolan Paletten och förskolorna Junibacken och Pilbäcken.

Bild

Vad är det bästa med ditt jobb?

-Det bästa med mitt jobb är alla fantastiska människor som jag möter, både barn och vuxna.

Att få arbeta för att alla barn i Växjö kommun får en rolig och lärorik tid i förskolan och att alla, både barn och pedagoger, får möjlighet att bli sitt bästa jag och lära och utvecklas.

Mitt jobb är väldigt omväxlande och det tycker jag om, ingen vecka är den andra lik och det blir aldrig tråkig. Det är också utmanande på ett stimulerande sätt som bidrar till att jag också utvecklas.

Jag vet att ni under flera år arbetat med barnen i ett projekt om hållbar framtid, berätta mer!

-Paletten och Pilbäcken/Junibacken arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Vi ingår i ett nätverk tillsammans med andra Reggio Emilia-inspirerade förskolor i Växjö kommun. I nätverket bestämde vi oss för att vi skulle gå med i Reggio Emilia-institutets gemensamma arbetsinriktning Hållbar framtid. Vi har nu arbetat projekterande tillsammans med barnen kring detta viktiga ämne sedan 2016.

Vårt arbete inriktar sig i första hand på den ekologiska hållbarheten men genom det arbetet kommer vi också in i de andra delarna, social och ekonomisk hållbarhet. Vi vill med vårt arbete ge barnen en förståelse för att alla kan påverka och att även små handlingar är viktiga, allt med en positiv framtidstro!

Alla avdelningar arbetar utifrån rubriken Hållbar framtid men projekten kan ha många olika innehåll beroende på barnens ålder och intressen. Det kan vara alltifrån att arbeta utforskande kring maskar, afrikanska jättesnäckor, vattnets betydelse till att plantera, odla och få förståelse för kretsloppet.

Vi vill också involvera familjerna i arbetet och bjuder in dem att vara delaktiga på olika sätt, nu i vår kommer till exempel vårt föräldramöte att handla om Hållbara Växjö 2030. Ett viktigt, roligt och utvecklande arbete för alla som är involverade.

Hur arbetar ni med kollegialt lärande?

-Vi reflekterar mycket kring vårt arbete tillsammans, vi analyserar hur det vi gör påverkar barnen och hur vi kan skapa bästa tänkbara förutsättningar för barnen att lära och utvecklas. Vi har reflektioner/diskussionsforum där vi diskuterar utifrån ett förutbestämt ämne. Det kan till exempel vara en artikel, forskning eller dokumentationer som vi tittar på tillsammans. Vi har samma innehåll 3 gånger i rad så att alla i arbetslaget skall ha möjlighet att delta.

Vårt nätverk är också ett bra exempel på hur vi lär tillsammans för att kunna vidareutveckla arbetet.

På Pilbäcken och Junibacken har vi också utbyte kring utvärderingarna, arbetslagen läser varandras utvärderingar och ger varandra feedback.

Där har vi också varje månad på våra APT-träffar en form av rapportering. Då rapporterar arbetslagen till varandra om vilket förändrat kunnande de ser hos barnen utifrån de förutsättningar de har skapat, just nu fokuserar vi på vårt språkutvecklande arbete i rapporteringen. Då får kollegorna ställa frågor om arbetssätt och hur man tänker vidareutveckla sitt arbete.

Vem vill du skicka frågor till?

-Jag vill gärna skicka frågor Jessica Karlsson som är avdelningschef för Utveckling & kommunikation hos utbildningsförvaltningen, Växjö kommun.

Du arbetar på avdelningen för utveckling & kommunikation på Växjö kommun, kan du berätta lite om vad ni gör och vilka som arbetar där?

Jag vet att du är engagerad i arbetet med Hållbara Växjö 2030. Vilka utmaningar tycker du är störst i arbetet med Hållbara Växjö 2030?

Vad kan vi som arbetar med barn och unga i Växjö kommun göra för att bidra till att göra Växjö kommun mer hållbar?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida