Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Coachning ger näring till lärares utveckling

DELA

Coachning ger näring till lärares utveckling

En skicklig lärare vet att det inte finns en fix nivå man uppnår. Lena Andersson och Fredrik Elingfors har sedan läsårstarten coachat sina kollegor på Pär Lagerkvistskolan utifrån att skickliga lärare har ambition att ständigt utveckla sig.

Fredrik Elingfors och Lena Andersson på Pär Lagerkvistskolan coachar numera sina kolleger för att de ska fortsätta utvecklas. Foto: Anna Bengtsson

Genom den stora entrén i den nybyggda skolan har alldeles nyss minst 500 elever passerat, nu skymtar endast Lena uppe på andra våningsplanet. Skolan signalerar transparens, trappan upp ger utsikt över matsalen åt vänster och fritidsgården till höger. Det är lätt att föreställa sig elever i rörelse. Lena möter upp utanför personalrummet och vi slår oss ner i ett grupprum just bredvid. Strax anländer även Fredrik. Lektionen drog ut lite på tiden.

På Pär Lagerkvistskolan vill man erbjuda en kreativ och utmanande lärmiljö som utvecklar det entreprenöriella lärandet. På så sätt liknar de många andra skolor. Däremot skiljer de ut sig då de är en av de första skolorna i Växjö kommun som tagit steget att utbilda två av sina lärare i årskurs 7-9 till lärarcoacher. Pär Lagerkvistskolans lärarcoacher är förstelärare med erfarenhet av skolutvecklingsarbete och är utbildade handledare och/eller certifierade coacher. Att det var Lena Andersson och Fredrik Elingfors som skulle blir lärarcoacher var givet för rektor Klas Persson, däremot var de själva inte helt övertygade när det kom på tal i slutet av läsåret 17/18.

-Jag var lite tveksam, nu är jag helt såld, berättar Lena Andersson.

-Just det här med att “Vem skulle berätta för mig” fick mig att tveka inför satsningen med lärarcoacher. Nu vet jag att det handlar om att bli speglad, inte om att bli bedömd eller bedöma kollegor, säger Fredrik Elingfors.

Fredrik är inne på sitt 20:de läsår som ämneslärare i matematik, fysik och idrott och är en av de lärare som funnits med under lång tid på skolan som tidigare var Bergundaskolan. Han slås av hur coachning skiljer sig från rollen som handledare för matematiklyftet. Det uppdraget fick han utifrån sin erfarenhet, kompetens och goda vitsord som matematiklärare. Även om den rollen till stor del innebar att vara samtalsledare i det kollegiala arbetet, att leda diskussionerna samt stödja gruppen att fokusera på och samtala om innehållet i modulerna, så var expertrollen underliggande.

-Som lärarcoach är det snarare en begränsning att samtidigt vara expert. Lena och jag har därför fördelat coachningen på så sätt att hon tar mattelärarna och jag tar svensklärarna, säger Fredrik.

-Ja, som coach handlar det väldigt ofta om att bita sig i tungan, inflikar Lena.

Lena Andersson har även hon lång lärarerfarenhet i ämnena svenska och bild, till det har hon en magister i nordiska språk. Däremot började hon sin tjänstgöring på Pär Lagerkvistskolan så sent som för två år sedan, dessförinnan arbetade hon i Uppvidinge kommun. Hon berättar om att utbildningen till lärarcoach har gett henne nya insikter och perspektiv som går utöver det uppdrag hon nu har fått. Lena har själv blivit coachad som en del av certifieringen och upplevt kraften i att själv formulera svaren till sina egna frågor. Hon beskriver att hon fått verktyg att reda ut tankar, hitta styrkor och möjligheter hos sig själv. Lena erkänner även att hon inte kan låta bli att använda coachningen på sin familj.

-Mamma, coachar du mig nu?, härmar Lena och skrattar.

Även Fredrik har blivit coachad vid flera tillfällen i utbildningen, bland annat inför uppdraget att leda implementering av programmering på skolan. I det fallet nyttjades även det fysiska rummet i coachningen, en tidslinje lades ut på golvet där de olika stegen i utvecklingsarbetet placerades och på så sätt visualiserades.

-Jag blev förvånad över känslan när jag gått några steg längs linjen och sedan ombads att titta bakåt. Det kändes inte så övermäktigt längre. Jag upplevde det både utvecklande och inspirerande. Och roligt, säger Fredrik och ler.

Denna coachning är den enda som de delar med sig av utifrån innehåll, de har självklart tystnadsplikt. Rektor får information om vilka lärare som antagit erbjudandet om att coachas, men där tar det slut. En lärare kan själv ta initiativ att uppsöka Fredrik eller Lena och det kan även vara utgången av ett medarbetarsamtal. Den som ska coachas måste själv vilja det.

-Utgångspunkten är att den coachade vet, kan och tar ansvar, understryker Fredrik.

En fjärdedel av deras kollegor har antagit erbjudandet under den första terminen och Fredrik och Lena upplever att de fått positiv feedback. Det tycker att de har modiga kollegor. En coachning kan innebära 4 –5 tillfällen, varje gång 45 min. Än så långe har det inte funnits fasta tider att boka, men det är något som kan bli aktuellt till nästa läsår. Under uppstartsveckan i augusti presenterade Lena och Fredrik för sina kollegor vad det innebär att bli coachad. För att göra det tydligt så iscensatte de en coachning. Lärarna fick även fundera över möjliga områden rörande undervisningen som de hade rådighet över och önskan att utveckla. Och man behöver förstå att det inte går att coacha fram en förändring hos någon annan än den som blir coachad.

-Det går alltså inte att coachas utifrån “min besvärliga klass eller kollega”, förklarar Lena.

-Att avgränsa och formulera vad kollegan vill utveckla är första steget, vi sätter upp tydliga mål och även förväntningar med coachningen, säger Fredrik.

En certifierad coach har ett batteri av kraftfulla frågor och tekniker som ger den coachade talutrymme. Att coacha innebär att både stötta och utmana så att kollegan själv ska hitta möjliga vägar för att nå sitt mål.

-Efter en coachning upplever flera lärare en känsla av lugn, axlarna har åkt ner när de lämnar rummet, säger Lena.

Under våren tar de nästa steg. Tillsammans med Lena och Fredrik kommer lärarlagen på Pär Lagerkvistskolan få möjlighet att utveckla undervisningen och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar, som grupp.

-Vi ska prova att coacha lärarlag, avslutar Lena.

Lena Andersson och Fredrik Elingfors slår just nu hål på den vanliga missuppfattningen om att coachning är för dem som ännu inte är nog skickliga. En skicklig lärare är aldrig helt nöjd med det hon eller han gör. Och vad det gäller Lena och Fredrik verkar de ha en kronisk ambition att ständigt utveckla sig.


Text och foto: Anna Bengtsson

Fakta om lärarcoacher:
Inspirationen kommer från Kanada där lärarcoachmodellen varit så framgångsrik att nästan all kompetensutveckling numera sker via lärarcoacher. Coachning har använts i Sverige sedan tio år tillbaka och Stockholms stad var en av de första att erbjuda lärare coachning, men även att anställa lärarcoacher på Utbildningsförvaltningen. Utbildningsföretaget Skolcoacherna utbildar i coachning i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolcoacherna har bland andra utbildat Stockholms stads lärarcoacher, nu även Pär Lagerkvistskolans.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida