Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Emma Thidell

DELA

Tre frågor till Emma Thidell

Förra gången svarade Mona B Jonsson på tre frågor. Nu skickar hon tre frågor till Emma Thidell som är lärare i förskoleklass på Östra Lugnets skola.

Bild

Du har tidigare arbetat som ateljerista. Vad gör en ateljerista och varför utbildade du dig till det?

-En Ateljerista arbetar med att fördjupa/inspirera barn och pedagoger i de estetiska lärprocesserna utifrån Reggio Emilia-filosofin. Estetiskt skapande ses som en viktig kunskapsväg i Reggio Emilia och Loris Malaguzzi, initiativtagare till de kommunala förskolorna där, anställde konstnärer som ateljeristor. Det handlade inte om att alla barn skulle bli konstnärer utan att barn lär sig på olika sätt och ju fler estetiska sätt barnen får chans att uttrycka sig på, desto större chans har de att lära sig. Arbetsuppgifter för en ateljerista kan vara att utveckla miljö, material och uttryckssätt på förskolan/skolan. En ateljeristas bidrag är att införa ytterligare en dimension i lärandet, en estetisk dimension och att arbeta i gränslandet mellan rationalitet och fantasi. Rollen ser nog inte likadan ut på någon förskola utan växer fram i en dialog utifrån förskolans behov. Jag har alltid varit intresserad av att lära mig mer om estetik och skapande, så att läsa till Ateljerista var det självklara valet för mig. 

Jag vet att du vågat ta steget till en ny tjänst som lärare i förskoleklass - vilka utmaningar har du mött i förhållandet till arbetet i förskolan?

-En utmaning som jag ser med att arbeta i förskoleklass i förhållande till förskolan är tid. Jag har, tillsammans med min kollega, klassen under ett år medan jag kommer ifrån en verksamhet där jag följde barnen från inskolning och under hela deras tid på förskolan, relationsbyggandet och projekt kunde pågå under flera år. Just nu ser jag det som en spännande utmaning att hitta mig själv i rollen som lärare i förskoleklass. Jag har med nyfikenhet och ödmjukhet känt in min nya verksamhet och mixar nu nya och tidigare erfarenheter. De erfarenheter och arbetssätt jag bär med mig från förskolan och arbetet som ateljerista ligger mig varmt om hjärtat. En utmaning som vi också ställs för i skolan, kanske i större utsträckning än i förskolan, är att utforma en undervisning som eleverna blir motiverade av. På min arbetsplats arbetar vi alla utifrån målet att öka barns lust och motivation att lära. På våra lärmöten reflekterar vi tillsammans utifrån litteratur, artiklar och aktuell forskning för att hitta nya strategier utifrån elevernas olika åldrar. Kollegialt lärande som gör skillnad!

Vilket är det bästa i dina möten med barn och elever? Minnen? Episoder? 

-Det bästa i mötet med barnen och eleverna är all glädje och att jag som pedagog blir inbjuden i deras värld. Ena dagen letar vi efter Nissespår i snön och den andra är det någon som med skräckblandad förtjusning tappar sin första tand.  För mig är det viktigt att barnen känner sig genuint lyssnade på annars missar man så mycket klokheter. En händelse som jag bär med mig är när jag tillsammans med ett gäng 5-åringar arbetade med konstformen land-art. Vi inspirerades av konstnären Andy Goldsworthy och materialet barnen skulle skapa konst av var pinnar. Efter en stunds skapande uttrycker ett av barnen ”Jag visste inte att jag var en så här bra konstnär”.

Vem vill du skicka frågor till?

-Jag vill skicka vidare till Katarina Lidén, biträdande rektor/pedagogista Palettens förskola, Pilbäckens förskola.

1 Vad är det bästa med ditt jobb?
2 Jag vet att ni under flera år arbetat med barnen i ett projekt om hållbar framtid, berätta mer!
3 Hur arbetar ni med kollegialt lärande?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida