Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Mona B Jonsson

DELA

Tre frågor till Mona B Jonsson

Mona B Jonsson är verksamhetsutvecklare för skola - omvärld hos avdelningen för utveckling & kommunikation. Fredrik Bernhardsson som svarade sist var nyfiken på att veta mer om hennes 42 år som anställd i Växjö kommun.

Kvinna i reflexväst med en cykel

Mona B Jonsson använder elcykeln nästan alla dagar på jobbet. Foto: Anna Fritzén

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? (Vi har hört att du cyklar mycket.)

— Ja, jag cyklar på min elcykel! Sedan jag köpte den har jag cyklat alla dagar i alla väder till jobbet och i jobbet! Nu är jag uppe i 130 mil sedan höstterminsstarten. Jag älskar min elcykel!

En vanlig dag – cykel till förvaltningskontoret eller till en arbetsplats. Har träffat och rekryterat 165 arbetsplatser under läsåret till våra elever i årskurs 8 och årskurs 9 som har en veckas prao vardera terminen.  Jag jobbar med utveckling av samverkansformer och olika praovarianter samt riktlinjer för praktik, ersättningar, studie- och yrkesvägledning.

En del möten och mycket mejlande blir det – detta läsår har jag gått ned till 60 procent - och jobbar tre dagar i veckan.

Utifrån ditt arbete med skola - omvärld: hur hoppas du att skolan utvecklas framåt?

— Jag anser att barns och elevers lärandemiljöer bör utvidgas från klassrum och skola till omgivande natur och samhälle. Naturvistelser för väcka nyfikenhet, framtidstro i form av ny kunskap, ny teknik, och känslan av att man med utbildning kan vara med och påverka utvecklingen i positiv riktning. Utvidga barns och elevers erfarenhetsbank och upplevelser för likvärdiga förutsättningar. Ämnesundervisningen med koppling till användning av kunskaperna. Utmana elevers kunskaper om sig själva i förhållande till omvärlden, förmågor och intressen.

Vad önskar du att du visste när du började din yrkesbana som du vet nu?

— Jag började min yrkesbana som idrottslärare – vilket jag var i 30 år. Tyvärr var utbildningen på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) mycket prestationsinriktad och med åren insåg man att grunden istället ska bygga på elevers bibehållande av god hälsa utifrån egna intressen och kanske väcka ett intresse för något nytt. Självklart är kunskaper inom ämnet idrott och hälsa viktiga. För livet är det viktigaste att man känner att jag duger som jag är och att man har lusten till någon regelbunden fysisk aktivitet.

För egen del som lärare tror jag att man genom erfarenhet bygger ett eget självförtroende och en trygghet i lärarrollen vilket avspeglar sig i undervisningen. Men att gilla det man gör, att brinna för att utveckla och pröva nytt i samverkan med kollegor och yrkesverksamma utanför skolsfären och inte vara rädd för misslyckanden är för mig essensen i min yrkesbana vilken nu lider mot sitt slut efter 42 års anställning i Växjö kommun.

Och: vem vill du ställa tre frågor till?

— Jag skulle vilja ställa frågor till Emma Thidell som är förskollärare/ateljerista, på Östra Lugnet och här kommer de:
Hej Emma!
Jag är grymt imponerad varje gång jag besöker förskolor och ser allt det fina arbete ni gör med barnen och den pedagogik ni bedriver.

1. Vad gör en ateljerista och varför utbildade du dig till det?
2. Jag vet att du vågat ta steget till en ny tjänst som lärare i förskoleklass – vilka utmaningar har du mött i förhållandet till arbetet i förskolan?
3. Vilket är det bästa i dina möten med barn och elever? Minnen – episoder?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida