Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Susanne Randau

DELA

Tre frågor till Susanne Randau

Susanne Randau är rektor på Ringsbergsskolan och är andra person i vår stafettintervju. Till henne ställer Stella Vogiatzi tre frågor om arbetet med att få hemmasittare tillbaka till skolan.

Bild

Jag har hört att du jobbar aktivt med elever som inte klarar att ta sig till skolan, så kallade hemmasittare. Kan du berätta lite om det arbetet?

- Tack, vad trevligt att du ställer frågor, Stella! Det är ett angeläget ämne – att göra skolan tillgänglig för alla elever. På Ringsbergskolan mötte jag flera elever som inte kom till skolan. Trots nära samarbete med vårdnadshavare och andra myndigheter var det svårt att nå framgång. Jag har också de senaste åren mött andra elever som har hamnat i detta beteende. Med extra medel höstterminen 2017 byggdes en liten organisation för att öka kunskapen, skapa rutiner och arbeta operativt med elever i riskzonen. Förutom denna organisation där ”stödmentor” har varit navet, har hela elevhälsomteamet deltagit i arbetet. Av den samlade kunskapen och våra förtydligade rutiner har det blivit en plan. Den är praktisk till sin karaktär och jag delar gärna med mig av den om man behöver inspiration i sitt arbete.

Vad skulle du säga är den vanligaste orsaken till att en elev inte kommer till skolan och stannar hemma istället?

- Det finns generella mönster såsom individuella, sociala, skolrelaterade eller familjerelaterade faktorer. Det finns hos eleven en ökad sårbarhet och en känslomässig oro inför att gå till skolan. Trots en vilja att gå i skolan, isolerar sig eleven i hemmet, ofta under vårdnadshavares vetskap. Eleven är oförmögen att själv bryta mönstret.

Vad ger du för råd till andra skolor som vill lära sig mer om hemmasittande barn/ungdomar?

- Skapa en operativ, förberedd organisation som kan handla snabbt vid riskbeteende, skaffa en arbetstelefon, involvera elevhälsan, snabba beslut, skaffa kunskap och gå igenom arbetssätt och rutiner tillsammans. Facit är egentligen relationer, relationer, relationer, rutiner, långsiktighet och uthållighet!


Nu får du ställa frågor till någon medarbetare i utbildningsförvaltmningen. Vem vill du ställa frågor till?

- Jag vill ställa frågor till Fredrik Bernhardsson, lärare på NOT Fagrabäckskolan.

1)      Du lämnade skolan för att arbeta med annat under ett tag. Vad var det som lockade dig tillbaka till skolan?

2)      Vad tror du att skolan behöver arbeta med för att locka fler till läraryrket eller locka tillbaka lärare till skolan?

3)      Vilka av dina erfarenheter från Ringsbergskolan har du tagit med dig till din nya arbetsplats?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida