Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Lammhults förskola först ut att prova barnplan

DELA

Lammhults förskola först ut att prova barnplan

Varje barn i behov av särskilda insatser ska få en alldeles egen plan. Först ut är Lammhults förskola som testpiloter.

en person sitter och pratar i ett möte. En annan person tittar och lyssnar på henne.

Jaana Vainio är förskolechef i Lammhult. Hon och Magnus Wibert från arbete och välfärd hoppas att det nya samarbetet kommer att underlätta för barn och familjer.

För ”Barnens bästa gäller i Växjö kommun” finns en referensgrupp och deltagarna i den har många olika yrkesroller, exempelvis psykolog, socialrådgivare, socialsekreterare, specialpedagoger, förskolechef. I referensgruppen finns representanter både från utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd. Gruppen kommer att fungera som både referensgrupp och arbetsgrupp. Den har påbörjat arbetet med att ta fram en barnplan för barn i Växjö kommun som är i behov av särskilda insatser. Barnplanen är en tolkning av den plan som finns i den skotska modellen Getting it right for every child.

Skottlandsmodellen handlar om att samordna tidiga insatser och att flera aktörer, förvaltningar och myndigheter samverkar.

Syftet är att identifiera barn i behov av stöd och att utveckla verksamheten så att den på bästa sätt kan möta alla barn och unga utifrån deras individuella behov.

-Vi har hämtat mycket inspiration från den skotska modellen, vilket visar mycket goda resultat. Den har framgångsrikt förebyggt utanförskap med rätt insatser i rätt tid, säger Carina Moser som är verksamhetsutvecklare hos utbildningsförvaltningen. En barnplan syftar till att underlätta vardagen för barn och vårdnadshavare genom en tydlighet i uppdrag och ansvarsfördelning för personal inom de olika professionerna.

Modellen bygger på att skapa förutsättningar för att varje barn ska få möjligheten till en god uppväxt. Barnens individuella förmågor uppmuntras och de utmaningar som finns för att möta barnets behov hanteras på rätt sätt av rätt instans.

-Det innebär bland annat att varje familj får en utsedd person som är ansvarig för barnplanen. Vårdnadshavare ska veta till vem de kan vända sig för att få råd eller stöd gällande barnet och dess livssituation och känna sig trygga i den kontakten, säger Carina.

Lammhults förskola kommer att vara piloter i arbetet. I Lammhult finns redan ett upparbetat kontaktnät mellan förskola, skola och det finns även en socialrådgivare från förvaltningen för arbete och välfärd på plats i Lammhult.

- Förskolan och skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap. Kommer barn till skolan så behöver de oftast inte vårt stöd framöver. Droppar du däremot av är det en stor riskfaktor, säger Magnus Wibert som är enhetschef på Barn och familj hos arbete och välfärd och som ingår i arbetsgruppen.

-Vi har jobbat mycket med tidiga insatser, det har funkat bra, nu är det dags att gå vidare och utvidga det. Vi behöver nå våra familjer på ett tidigare stadium och bygga det här med deras medverkan, säger Jaana Vainio som är förskolechef i Lammhult.

I förskolan och i skolan ska en trygghetsperson/kontaktperson utses och fungera som ett första stöd till barnet, eleven och vårdnadshavare när oro finns. Ofta är det förskolechef eller rektor som tar den rollen. Om den personen anser att den egna förskolans eller skolans resurser inte är tillräckliga kontaktas ett tvärprofessionellt konsultationsteam för rådgivning. I samråd med vårdnadshavare upprättas en gemensam barnplan. Där definieras vilka behov barnet eller familjen har och vem eller vilken myndighet som ansvarar för de aktuella insatserna.

-Idag är det många olika personer att ringa till. Många familjer som har det knöligt faller mellan stolarna, för att de inte själva vet hur de ska hamna hos rätt instans. Då tänker jag att får vi till ett bra team kring de här frågorna kan vi fånga dem tidigare och behålla den goda relationen, säger Jaana.

Konsultationsteamet består av representanter från både Växjö kommun och Region Kronoberg. Från Växjö kommun kan representanter från barn- och familj, barn- och elevhälsan, förskolechef eller rektor ingå och från Region Kronoberg kan representanter från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen samt från primärvårdens samtalsmottagning för barn och unga med psykisk ohälsa ingå i teamet.

En förutsättning för att konsultationsteamet ska kunna göra en gemensam planering runt ett barn är att vårdnadshavare ger sitt samtycke till att sekretessen mellan olika myndigheter och verksamheter hävs. Det tror inte Jaana Vainio kommer att bli något problem.

-Vårt intryck är ofta att när vi frågar vårdnadshavare om vi får tillstånd att tala med andra myndigheter om deras barn så blir de väldigt förvånade och undrar varför vi inte redan pratar med varandra, säger Jaana.

På sikt kommer även skolan i Lammhult att arbeta med barnplan.

-Vi pratar mycket om övergångar mellan förskola och skola hur vi ska få till dem, för att familjerna inte ska behöva börja om på nytt, så fort det blir nya kontakter. Har de fått ett inarbetat stöd ska det naturligtvis följa med upp när barnet börjar skolan. Det behöver finnas en helhet kring eleverna, säger Ingela Aksell som är rektor för F-3 i Lammhult.

Text: Anna Fritzén och Carina Moser, foto: Anna Fritzén

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida