Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Uppdaterade kunskaper ger fler rätta val

DELA

Uppdaterade kunskaper ger fler rätta val

Under en halvdag på höstlovet besökte lärare från Teleborg centrum skola både Kungsmadskolan och Teknikum. Detta för att lära sig mer om yrkesprogrammen på gymnasienivå för att bättre kunna stötta grundskolans elever i deras gymnasieval.

en man provar att svetsa i en svetssimulator. En skärm framför honom visar hur han klarar det.

Johannes Fälth som är svensklärare till vardags provar Kungsmadskolans svetssimulator. Foto: Anna Fritzén/Växjö kommun

Det handlar om att bättre kunna matcha elever och program så att eleverna känner sig hemma i sitt val och väljer att fullfölja studierna. Catrin Lindström som är studie- och yrkesvägledare på TC kom på idén.

- Alla SYV:are brukar bjudas in till gymnasieskolorna i början av hösten för att vi ska ha den senaste informationen om programmen. Jag tänkte att det hade varit väldigt bra om alla lärare också fick den här informationen. Det är bra att våra lärare som känner eleverna är pålästa om yrkesprogrammen så att de kan ge en rättvis bild av dem, så att gymnasievalet blir rätt i så stor utsträckning som möjligt, säger Catrin Lindström.

porträtt av en kvinna i en skolkorridor

Catrin Lindström. Foto: Anna Fritzén

Johan Krantz som är rektor för bygg- och anläggningsprogrammet på Kungsmadskolan nappade direkt och tyckte att hela personalen skulle lägga en halvdag på att komma till skolan för att även få testa moment ur utbildningarna.

-Det känns jättebra att få möta lärarna så här. Det är positivt att vi får inblick i varandras vardag. På nationell nivå ser vi ett sjunkande antal ansökningar till yrkesprogrammen, det har vi sett sedan 2011 och det är ett bekymmer. Jag tänker att vi kan utveckla det här vidare vända oss till studievägledare och rektorer för att göra fler sådana här dagar. Vi kan bjuda in fler skolor för att visa vår verksamhet. Här kan lärarna få veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för varje program, så att de kan ge elever en bra information inför sina gymnasieval. På så vis kan de vara så väl förberedda som möjligt, säger Johan Krantz.

I små grupper får lärarna besöka de olika programmen där Kungsmadskolans och Teknikums lärare guidar runt och även visar några praktiska moment.

Johannes Fälth är först ut att prova svetssimulatorn hos industriprogrammet, som ger poäng efter hur väl man lyckas genomföra momentet. Det gäller att ha rätt hastighet, rätt vinkel och även rätt avstånd till materialet som ska svetsas. Det kräver mycket övning.

-Det var rätt så svårt, tycker Johannes Fälth.

-Det här gör att eleverna även kan tävla mot varandra. När man klarat en nivå så låses de här andra nivåerna upp så att man kan öva på mer och mer komplicerade moment, berättar Stefan Bolin som är lärare på industriprogrammet.

Han är glad över att TC:s lärare är här och hoppas att det ska bidra till att eleverna därigenom ska förstå bättre vad de har för olika möjligheter när de söker ett yrkesförberedande program.

- Yrkesprogram stänger inte dörren för högskola längre fram. Det finns stora avancemangsmöjligheter. Och det är verkligen en fördel för den som läser till maskiningenjör att ha varit i verkstan och lärt sig de här sakerna, menar han.

Catrin har arbetat som studie- och yrkesvägledare i Växjö kommun sedan 2005. Valmöjligheterna har ökat betydligt under den tiden. Det har skett stora förändringar under den tiden i hur elever väljer att söka gymnasieutbildningar. Det är också stor skillnad på hur programmen numera är utformade och vilka kunskaper och färdigheter som eleven behöver ha med sig.

Det ger så mycket om lärarna under utvecklingssamtal kan tala initierat om olika program, om de kan bemöta frågor utifrån den individ de har framför sig, menar Catrin Lindström, som svar på varför hon ville att alla hennes kolleger skulle få uppleva gymnasieprogrammen på plats.

-Det står i läroplanen att jag ska hålla övrig personal uppdaterad om vad eleverna har för val när de kommer härifrån. Den lilla tiden jag har med dem räcker inte till för att jag ska kunna förmedla det här. Det är viktigt att vi pratar samma språk med eleverna omkring gymnasievalet och jag tror att det finns många fördomar när det gäller yrkesprogrammen, exempelvis att alla yrkesprogram ställer låga krav på eleverna.

Hon tänker också på att läroplanen säger att lärare ska bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund. Tittar man på könsfördelningen på industriprogrammet hos Kungsmadskolan, hösten 2018 ser man snabbt att killarna är i absolut majoritet.

En man står i en verkstad och pratar, medan en annan man drar ner ett par svetsglasögon över ögonen

Stefan Bohlin är lärare på Kungsmadskolan

-Tyvärr har vi få tjejer på vårt program. Jag tror att man kanske felaktigt tror att det är skitigt och tungt att arbeta inom de här yrkena. Nuförtiden har vi inte speciellt mycket tunga lyft, då är det nog betydligt värre i vården, säger lärarna Peter Tegnvallius och Stefan Bolin.

 

När dagen är slut är Johannes Fälth nöjd.

-Vi hade bra samtal med gymnasielärarna. Jag tyckte att det var givande och intressant; man blir sugen på att gå gymnasiet själv. Gymnasielärarna har berättat vad de tycker att de saknar hos eleverna när de kommer från grundskolan och vad de tycker att eleverna är duktiga på. Framförallt tänker jag på samtalen med våra niondeklassare. Under utvecklingssamtalen blir det mycket prat om gymnasieval. Den här informationen tar jag med mig dit.

Fick du några nya insikter?

-Som svensklärare blev jag förvånad över hur mycket text man behöver ta sig igenom på fordonsprogrammet. Vi pratade en del om läs- och skrivsvårigheter. Arbetsgivare har idag höga krav på att man ska kunna dokumentera sitt arbete i skrift. Det är intressant ur ett svensklärarperspektiv att se hur ett prov och en läxa kan se ut. Jag håller ju förstås utvecklingssamtal och då kommer jag att kunna prata om att godkända betyg och kompetenser är minst lika viktiga i yrkesprogram.

Text och foto: Anna Fritzén

Text

Fakta:

1224 personer sökte till Växjös kommunala gymnasieskolor läsåret 18/19. Av dem sökte
556 elever yrkesförberedande gymnasieprogram i första hand medan
668 elever sökte högskoleförberedande gymnasieprogram i första hand.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida