Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Kom igång med programmering

DELA

Kom igång med programmering

Mellanstadieläraren Linda Bäckström har arbetat med programmering i skolan i många år. Här tipsar hon om hur du kommer igång med programmering.

Bild

Jag kom i kontakt med programmering i stor utsträckning under min tid som NT-utvecklare i Växjö kommun. Jag hade förmånen att få vara del i en satsning som skolverket höll i och fick en utbildning och fick ha ett utbyte med lärare från hela landet. Varje år innehöll olika teman och ett av dessa var just programmering.

Jag började såklart att använda mig av min nyvunna kunskap tillsammans med mina elever. Vid denna tidpunkt använde jag mig av sidan www.code.org Länk till annan webbplats. där det fanns  olika uppdrag att lösa för mina elever. Vi testade olika spel och ska jag vara helt ärlig så kunde jag inte lösa alla problem som uppstod. Det absolut viktigaste jag tog med mig är att när det gäller den digitala tekniken så är många av våra unga väldigt kompetenta. Vi lärde oss och löste problemen tillsammans i klassrummet.  Elever fick lov att briljera och förklara för sina kompisar och det var elever som kanske inte gjorde det i vanliga fall. Det absolut mest viktiga i inledningsskedet är att våga testa, våga göra fel och ta hjälp av eleverna.

Varför programmering?

Enligt nya skrivelser i våra styrdokument framhålls den digitala kompetensen. Vill du få mer kunskap om detta så läs gärna vad Skolverket skriver Länk till annan webbplats.. Allt handlar om att vi ska kunna leva i en tid med stort informationsflöde, snabb förändringstakt och ökad digitalisering och då behöver vi kunskap om detta för att kunna leva som aktiva samhällsmedborgare. Vi behöver förbereda våra unga för vidare studier och arbetslivet. Likaså är likvärdigheten viktig för att ge alla elever samma förutsättningar. Förutom detta så tränar eleverna på att tänka logiskt, samarbeta, dra slutsatser och på att lösa olika problem.

Hur kan man börja?

När man ska börja arbeta med programmering är det några saker jag tycker att man ska tänka på. Det första är att du som lärare inte behöver kunna allt innan, du kommer lära dig på vägen och du kommer att lära dig tillsammans med dina elever. Du och dina elever kommer att göra fel, det är okej. Försök att lösa problemen tillsammans, ta hjälp av varandra. Jag anser också att de ska samarbeta två och två för att under arbetet kommunicera med varandra och argumentera för sina lösningar.
Det andra är att du behöver inte göra en massa dyra inköp inledningsvis. Du kommer långt med analog programmering Länk till annan webbplats. då eleverna till exempel kan programmera varandra.
Det finns många olika digitala resurser som du kan använda dig av. Det svåra är att begränsa sig. När det är dags för annan typ av programmering kan man ta hjälp av AV-Media Länk till annan webbplats. som bland annat har olika robotar för utlåning.

Under många år har jag arbetat med en timme med kod i mina klasser. Jag har även använt mina elever i åk 4-6 som resurser för yngre elever på lågstadiet. Konceptet en timme med kod finns på sidan www.code.org. Det är ett enkelt sätt att testa och komma igång med. Det finns uppgifter att göra utan digitala verktyg såväl som uppgifter till Ipads och datorer.

Att använda sig av skönlitteratur kan också vara en bra ingång. Det finns olika serier, både för F-3 och 4-6 att använda sig av i sin undervisning. På så sätt kan arbetet bli ämnesövergripande vilket jag tycker är positivt. För F-3 finns böckerna om Ruby Länk till annan webbplats. av författaren Linda Liukas (6-9 år) med handledning och uppgifter till. 
En annan serie att använda sig av är böckerna om Curly Bracket Länk till annan webbplats. av Johan Wendt som riktar sig mot åk 4-6.

I det centrala innehållet i matematik och teknik finns det inskrivet vad undervisningen ska innehålla. Dock är jag av åsikten att man kan använda sig av programmering på fler sätt. Jag tänker mig att man kan använda sig av programmering som ett redovisningsalternativ. Man kan tex använda sig av Scratch för att illustrera en berättelse, göra ett multiplikationsspel m.m. Ovan skriver jag att man också kan använda sig av skönlitterära böcker.

Ytterligare ett tips på hur man kan komma igång med sina elever är att använda sig av serien Programmera mera som finns på urplay.se Länk till annan webbplats.. Det finns avsnitt som riktar sig till F-3 och avsnitt som riktar sig till 4-6.

Ett avslutande tips på en annan igång är att du använder dig av färdiga lektioner för lågstadiet och färdiga lektioner för 4-6 som finns på Internetstiftelsen i Sverige. Länk till annan webbplats.

Listan på resurser att använda sig av kan göras oändlig. Jag har försökt att plocka ut och visa på några enkla och användarvänliga komma igång-sidor som du kan använda dig av i din undervisning. Önskar du mer kunskap för egen del så rekommenderar jag dig att ta del av Skolverkets webbkurs Länk till annan webbplats.. Den kan du göra för egen del men är att föredra att man genomför i arbetslaget för vidare diskussioner.

Utmaningar

Undervisningen i programmering kommer att se olika ut, precis som i alla andra ämnen. Oavsett vilket språk du använder dig av, är grunden densamma. Det finns en grundläggande grammatik som återkommer, en logik och ett sätt att tänka. Det finns begrepp att lära sig, som innebär samma sak, men heter olika i olika miljöer. Det gäller att vi håller oss till de grundläggande begreppen, så spelar det inte någon roll vilka verktyg vi använder.

Många lärare upplever att de saknar kunskap om programmering. Det är viktigt att få förutsättningar på den egna skolan att få fortbildning och att kunna utveckla det man önskar.

En annan stor utmaning är att allt går så fort. Det gäller att sortera, våga pröva och bestämma sig för hur man vill arbeta med programmering på sin skola. Hela tiden möts man av olika nya digitala resurser, nya läromedel med programmeringsinslag osv. Vad ska man välja? Jag tror att det är viktigt att man tänker efter vad man vill satsa på, vilka mål man ska nå. Jag tror att man med hjälp av ovanbeskrivna nästan gratisresurser kommer långt i sitt klassrum. Det behövs inga dyra inköp inledningsvis.
Ytterligare en utmaning är att hitta tid till att arbeta med programmering och då är det ämnesövergripande arbetet en lösning. Samarbeta flera lärare i olika ämnen så går det att lösa.

Avslutande tips:
*Utforska ihop med eleverna
*Börja enkelt
*Våga misslyckas!


Text: Linda Bäckström

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida