Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Kalender Utbildning - Kunskap som ingång i samverkan

Utbildning - Kunskap som ingång i samverkan

DELA

NÄR:

10 oktober, 08:30 - 17:00

VAR:

IOGT-NTO vattentorget

ARRANGÖR:

Förvaltningen för arbete och välfärd, utbildningsförvaltningen och Samordningsförbundet Värend

KOSTNAD:

Ingen kostnad

ANMÄLAN:

Inbjudan sker till destinerade professioner


Samverkansutbildning som en del av implementeringen av Kronobarnsmodellen.

Målet med utbildningen är bland annat att få mer kunskap om varandra över förvaltningsgränser, en ökad kunskap om samverkansbegreppet och vad som behövs för att lyckas med det. Du får också fördjupad kunskap om Kronobarnsmodellen och hur den ska användas. Sist men inte minst så får du ökad förståelse för hur det upplevs att få stöd från vår verksamhet.

Målgrupp för utbildningen är socialrådgivare, behandlare, skolsocionomer, fältgrupp, socialsekreterare, chefer inom arbete och välfärd. Rektor, biträdande rektor, nyckelpersoner inom enheten, centrala barn och elevhälsan (specialpedagog, psykolog, kurator och skolsköterska som är kopplad till enheterna). Samt övriga som berörs av Barnens bästa gäller i Kronobergs län.


Exempelbild 1200x800

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida