Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Kalender Lpfö - ett fördjupat uppdrag för utbildningen i förskolan

Lpfö - ett fördjupat uppdrag för utbildningen i förskolan

DELA

NÄR:

7 januari, 08:00 - 17:00

VAR:

Konserthuset

ARRANGÖR:

Utbildningsförvaltningen

KOSTNAD:

Kostnadsfritt för anställda

ANMÄLAN:

Rektor ombesörjer att medarbetare hos utbildningsförvaltningen anmäls. Kontakta Karin Säll Henningssson, karin.sall-henningsson@vaxjo.se, för eventuell efteranmälan


Den 7 januari föreläser Ingrid Engdahl om barnkonventionen och hållbar utveckling.

Vilka förändringar har genomförts efter Lpfö18? Vad innebär begreppen utbildning och undervisning för förskolan?

Två områden är särskilt aktuella och dessutom nya i Lpfö 18 – Barnkonventionen och hållbar utveckling. På vilka sätt kan barnkonventionen genomsyra utbildningen? Med vilken barnsyn tar vi oss an uppgiften att planera för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i förskolan? Hur kan vi inom ramen för vårt dagliga arbete vrida utbildningen i förskolan mot en mer hållbar riktning? Vad säger barnen om dessa frågor?
Ingrid Engdahl är förskollärare, biträdande psykolog och docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Ingrids forskning handlar om lek och de yngsta barnen i förskolan, om FN:s barnkonvention och om hållbar utveckling i förskolan. Ingrid deltog aktivt i arbetet med revideringen av förskolans läroplan och är ordförande för OMEP i Europa, en NGO för professionella som arbetar för barn 0–8 år. Ingrid håller samma föreläsning under förmiddags- och eftermiddagspass. Förmiddagspasset är kl 8 -11.30, eftermiddagspasset är kl 13.30-17.00.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida