Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Information till den registrerade

DELA

Information till den registrerade

Så här behandlas dina personuppgifter av utbildningsförvaltningen när det gäller webbplatsen pedagog.vaxjo.se:

För att uppfylla sajtens syfte om att inspirera och stödja medarbetare i sitt pedagogiska uppdrag, bidra till en mer likvärdig förskola och skola för barn och elever i Växjö kommun och berätta om utbildningsförvaltningen i Växjö kommun som arbetsgivare behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, bild och ibland kontaktuppgifter som mailadress eller telefonnummer. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Journalistiska artiklar sparas i enlighet med arkivlag och kravet på allmänna handlingar. Dock raderas bilder enligt dokumenthanteringsplan (bilder sparas max 3 år) och kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. De personuppgifter vi behandlar kan komma att ses av vem som helst eftersom Pedagog Växjö är en öppen kanal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är utbildningsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett regisiterutdrag kan du vända dig till utbildningsnämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.IMY.se
Hos IMY hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

KATEGORIER

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida