Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Ta makten och ge nyanser

DELA

Ta makten och ge nyanser

Jag sätter handen på dörrhandtaget, stannar upp och fryser ögonblicket. Nu ska jag gå in i klassrummet och faktiskt göra skillnad för mina elever, säger jag tyst. Det handlar om att påminna mig själv om uppdraget och att ta makten över berättelsen av skolan.

Bild

I detta inlägg ger jag utrymme åt de positiva aspekterna av läraryrket, för visst är det så att sättet vi pratar om skolan faktiskt kan påverka hur vi lärare själva ser på vårt uppdrag. Att vara lärare är komplext och krävande, men det är också fantastiskt. Jag vill nyansera berättelsen och skapa en motbild till de som ger en väldigt negativ bild av skolan och av läraryrket. (För att attrahera och behålla lärare krävs givetvis fortsatta insatser som stärker ett hållbart yrkesliv, men det ena utesluter inte det andra.)

Att vara lärare är ett fantastiskt yrke, det är meningsfullt att undervisa och få bidra till andras utveckling. Det är ett arbete med mycket frihet och ansvar och det är otroligt berikande eftersom jag själv hela tiden tvingas lära mig mer. Det är ett kreativt yrke. Samtidigt som det är långa processer att följa elevers progression och lärande är det möjligt att testa en idé i klassrummet redan imorgon.

Varje dag kan jag följa små och stora framsteg, varje dag kan jag få bekräftelse på att det jag gör är till nytta. Värdet jag skapar är elevernas kunskapsutveckling och lust till lärande och det är oslagbart. Länge trodde jag enbart att jag var där för eleverna, men nu vet jag att de var lika mycket där för mig.

Ibland får jag ta del av de långsiktiga effekterna som när jag springer på en före detta elev. Det är härligt att påminnas om att vi lärare påverkat skol-och yrkesval, att vi varit viktiga för elevernas sociala utveckling, trivsel och välmående. Som lärare är jag del av ett större sammanhang.

När eleverna sjunger den stundande framtid är vår, när de springer ut från skolan och vidare i livet, känner jag tilltro till mig själv, till mina kollegor, till eleverna och till framtiden.

Vi som arbetar i skolan behöver i större utsträckning ta makten över berättelsen av skolan och hjälpas åt att förändra den. Redan imorgon när du sätter handen på dörrhandtaget till klassrummet, stanna upp och frys ögonblicket, säg tyst för dig själv: Nu ska jag gå in i och faktiskt göra skillnad för mina elever!

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2022-04-05

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida