Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans TEST Är du en god gruppmedlem?

DELA

TEST Är du en god gruppmedlem?

Vår tids betoning på arbetsgrupper kanske avspeglar en ökad insikt om att arbetet nått en sådan komplexitet att det kräver samarbete. Även om vi oftast skisserar vad ledaren kan göra för att hjälpa sin grupp att bli framgångsrik, är sanningen den att även gruppmedlemmar delar detta ansvar.

Serierutor om ledarskapets roll.

— Ja, ledare anses utan tvekan vara kapabla att göra stor skillnad för grupper, sa jag högt i samband med en diskussion om ledarskapets avgörande betydelse för gruppens framgång.

— Det blir alldeles överväldigande, fortsatte jag sedan tyst.

Allt vilar på dina axlar när du är ledare. Om gruppen misslyckas är det ditt fel.

En sådan uppfattning om ledarskapets avgörande betydelse för gruppens framgång med betoningen på det enorma personliga ansvaret kan få negativa effekter, potentiella ledare kanske väljer att inte bli ledare och aktuella ledare kan drabbas av fysisk och psykisk stress av känslan att allt ansvar vilar på dem.

Dessutom finns det ingen forskning som backar upp gruppens framgång utifrån en enskild ledares viljekraft, där ledaren besitter en förmåga att intuitivt läsa av sammanhang, se problem och förslå lösningar. Det är snarare en myt som etablerats och blivit en seglivad sanning.

Mycket idag talar om att bygga lärande skolor genom cirkulära processer där såväl lärare, elever som rektorer är betydelsefulla för att mobilisera kunskap, där även gruppmedlemmar är ansvariga för gruppens framgång och det råder ett ömsesidigt beroende mellan ledare och medlemmarna.

Det finns så mycket litteratur om ledarskap att jag inte skulle hinna läsa dem under min livstid, men jag har hittat till en hylla med fokus på gruppen och grupputveckling och det har varit väsentligt för mig både i att leda och delta i en grupp.

Detta inlägg kommer att handla om vad medlemmar kan göra för att hjälpa sin grupp att bli framgångsrik. Du ska få göra ett test för att få svar på om du är du en god gruppmedlem.

(Och därmed avslöjar jag dessutom att jag är road av test! Ni vet som dyker upp i flöden: Hur gammal är du egentligen?, Vilket yrke borde du ha? Det är med ett skratt jag tar del av svaren som samtidigt ger en antydan till spegling av mig själv. Ungefär där tänker jag att nivån på det här testet är. Var så god!)

Vid nedan påstående kan du välja om alternativ A eller B stämmer bäst, inga mittenalternativ eller nyanser, det är svart eller vitt.

1. Utbildning i gruppmedlemskap
A. Nej, det är bara förlorarna som behöver det, vinnarna går till ledarskapsutbildningarna.
B.
De bästa arbetsgrupperna bildas av gruppmedlemmar och ledare som är insatta i hur grupper fungerar, om inte samtliga medlemmar arbetar för att gruppen ska lyckas, kommer den inte att göra det.

2. Närvaro vid möten
A. Varje möte är ju en repetition av det förra mötet. Vi tvingas ägna mycket tid att uppdatera medlemmar om vad som hände förra gången.
B. Det finns inget som kan försinka eller rent av stoppa upp grupputveckling som ett instabilt medlemskap, vi har höga förväntningar på varandra om att delta vid möten.

3. Delaktighet och ansvar
A. Om inte ledaren byts ut finns det inget vi andra kan göra. De här människorna är tokiga. Jag har inte ens lust att gå på mötena. Våra möten är slöseri med tid, jag önskar att ledaren var starkare.
B. I vår grupp sitter vi inte som åskådare utan tar ansvar för vad som pågår även om det inte direkt involverar mig. Jag väntar inte på att andra gruppmedlemmar eller ledaren ska lösa problemet eller rädda situationen.

4. Experter, stöd och resurser
A. Vi ber direkt om hjälp för att komma vidare, externt stöd och experter finns med regelbundet i vår grupp.
B. Mer sällan då vi inser att ett beroende av experter minskar chanserna för att vi själva ska lära oss att bli effektiva och produktiva på egen hand.

5. Klargörande av mål och roller
A. Ledaren gick igenom gruppens mål och uppgifter vid gruppens bildande och uppstart. Det var väldigt tydligt. Några deltagare har börjat ifrågasätta dessa nu, långt senare. De finns ju i protokollet!
B. Det behöver inte alls vara särskilt svårt. Jag ställer frågor tills jag förstår, och jag ställer dem till gruppen och inte bara till ledaren. Det är bra att åter ta upp gruppens mål och uppgifter efter att medlemmarna fått tid att fundera. Det är faktiskt riktigt bra att göra så, vid komplexa mål och uppgifter tar det en stund för människor att bilda sig en uppfattning. När frågorna började diskuteras så hade gruppen just bildats, vissa kände sig inte trygga att uttrycka sin avvikande mening vi det tillfället. Det som spelar roll för gruppen är att försäkra sig om att alla förstår och accepterar gruppens mål.

6. Fokus
A. Vi har en gruppmedlem som har tendens att lägga beslag på mötena. Hen har en åsikt om allt, oavsett ämne, och hen lägger ut texten i detalj. Men ingen avbryter. Jag är så frustrerad, de andra inklusive ledaren bara sitter och skruvar på sig eller stirrar rakt ut i luften.
B. Jag tänker tvärtom: Vad händer om jag inte agerar när någon lägger beslag på möten? Jo, det stjäl tid från uppgiften och risken finns att gruppen misslyckas med att nå sina uppsatta mål. Om frustrationen växer i gruppen, kan det leda till en personlig konflikt framöver. Vi har tränat att ha fokus, att avbryta och återföra och att formulera oss i termer av slutsatser.

7. Förväntningar och normer
A. Ingen känner att de kan prata med någon annan om vårt gruppbeteende. Även om det inte är klart uttalat vet alla att det skulle innebära att man bryter mot en underförstådd regel. Jag tror inte vi kommer att lyckas med vår uppgift.
B. Jag uppmuntrar en öppen samtalsstruktur där allas inlägg blir hörda och ansluter mig till de normer som gynnar gruppens effektivitet och produktivitet. Vem som talar med vem och vem som får tala mycket eller lite utkristalliseras redan under de första mötena, så jag har medvetet stått emot att inadekvat tillskriva medlemmarna olika status. Vi diskuterar ofta och uppmuntrar varandras idéer om förväntningar för gruppen. Jag har höga förväntningar på att gruppen ska lyckas.

8. Konflikter
A. Vi hade en konflikt i våras, nu har det bildats falanger, där en falang är för ledaren och den andra emot. Människor som har fått makt tenderar till att vilja ha mer, inte mindre.
B. Vi i vår grupp förväntar oss konflikter och behandlar dem som ett positivt tecken på utveckling. Jag känner och vet av erfarenhet att det är lättare att hysa tillit till en annan person eller en grupp om vi känner att vi kan uttrycka en avvikande mening och att vi inte blir avvisade eller kommer till skada därför vi har ett annat synsätt. Vi skiljer på sak och person och har lärt oss att argumentera och kompromissa om det krävs.

Har du fler A än B i dina svar så har du sannolikt en känsla av hjälplöshet i den grupp du deltar i. Kanske är det så att du har ett marginellt inflytande i gruppen. Det verkar som om ni har fastnat i ett konfliktmönster, där ni ägnar tid åt att skylla på yttre faktorer, andra gruppmedlemmar eller ledare. Har detta pågått en längre tid känner ni er säkert vanmäktiga och frustrerade. Ni borde prata med varandra om den mänskliga tendensen att skylla på varandra. Utgå från att det sällan är fallet att en enda person bär skulden till de problem som en grupp har. De flesta grupper består av människor som försöker göra ett bra jobb. De kanske inte vet hur de ska göra. Fria hellre än att fälla, inte bara för den andres skull, utan också för din egen och gruppens skull.

Har du fler B än A i dina svar har du kunskap om hur grupper fungerar och med gruppmedlemmar som dig är det mer sannolikt att gruppen blir framgångsrik. För dig är det självklart att även gruppmedlemmar är ansvariga för gruppens framgång. Du är en god gruppmedlem.

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2021-03-08

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida