Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Gemensamt yrkesspråk för att tänka komplext

DELA

Gemensamt yrkesspråk för att tänka komplext

Att undervisning utgår från lärares tysta kunskap och personligt valda teorier kan väcka förfäran hos många. Det är onödigt och synd, tycker jag. Det bör istället vara vår utgångspunkt i det kollegiala lärandet och att därifrån utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

Bild

När jag ska försöka sätta ord på det som sker i undervisningen har jag ofta vaga beskrivningar. Jag vet så väl varför jag gjorde som jag gjorde i en undervisningssituation, men jag har inga ord för det. Jag upplever att jag har en uppfattning, men den kommer inte till sin rätt när jag försöker överföra den till mina kollegor. Vid andra tillfällen kan jag känna att jag inte håller med min kollegas beskrivning av en händelse, utan att kunna sätta fingret på vad det är som jag är kritisk mot. Överföring av tyst kunskap, hur går det till?

Det är så mycket som sker på automatik i undervisningen, jag gör oavbrutet mängder av val mer eller mindre medvetet. När jag ger ordet till Kalle, så är det blixtsnabbt övervägt i förhållande till att höra vad Karin säger, eller avvägandet att förstärka det som just sades utifrån att läsa av kroppsspråk här och nu. Ett perspektiv på detta som fastnat hos mig är att undervisa kan liknas vid att dirigera en orkester. Det bekräftar att undervisa är avancerat och komplext (och att jag blir så jäkla trött efter en dag) och att tyst kunskap är en del av lärarprofessionens erfarenhet och natur.

Jag vill gå tillbaka till kollegan som berättar att ”Så här har jag gjort i 20 år och det funkar jättebra” (förra inlägget). Det är sannolikt ett exempel på tyst kunskap som förvärvats under just 20 år och någon som inte har ord för att överföra det mer komplexa.

Det som händer och de mängder av val jag gör i undervisningen, sker utifrån antagande och principer som jag ofta inte heller är medveten om. Mina personligt valda teorier kring undervisning har växt fram över tid, en ideologi komponerad av egna erfarenheter av undervisning (både som lärare och elev) i blandning med en gnutta magkänsla och eftertänksamhet. Av denna beskrivningen kan säkert flera förfäras, men personligt valda teorier är per definition inte sämre än andra teorier. Problemet är väl just att de förblir personliga, att de inte lyfts fram. Om du har erfarenhet av en undervisningsaktivitet under 20 år (eller fem år, tänk fem år för nytillkomna lärare) som utgör en av dina favoriter att återkomma till så är det ett exempel att utgå ifrån. Vad säger det om din syn på hur lärande blir till, hur du ser på ämnets natur, din roll som lärare och hur en lektion planeras? Sätt ord på din tysta kunskap för att kunna föra samtal kring dina personligt valda teorier. Förutsättningar för att göra förbättringar i framtiden ökar om vi är medvetna om vilka antaganden som ligger bakom de rutiner och val som styr vår undervisning idag.

Om vi utgår från att lärarprofessionens natur och erfarenhet präglas av tyst kunskap och personligt valda teorier och gör en ansats att formalisera denna kunskap, snarare än att hoppa över eller bortse från den. Och om vi bygger ett gemensamt yrkesspråk i strävan att göra våra personligt valda teorier mindre personliga, genom att lyfta fram dem och jämföra med mer formella teorier, så har vi en bättre utgångspunkt för att tänka komplext och föra dialog.

Ett gemensamt språk är helt centralt för att samarbeta på ett professionellt sätt. Vårt språk utvecklas genom att vi hela tiden reflekterar och kritiskt granskar vår egen praktik, på egen hand och tillsammans med andra.

I nästa inlägg gör jag ett försök att sätt ord på mina personligt valda teorier kring 1 kap. 5 § tredje stycket i skollagen.

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2020-05-25

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida