Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Kollegialt lärande i praktiken

DELA

Kollegialt lärande i praktiken

— Jag blir så arg när jag hör kollegialt lärande, sa en kollega.

Detta har jag återkommit till i mina tankar åtskilliga gånger sedan dess.

Bild

Även om det vetenskapliga stödet för kollegialt lärande just nu är starkt, känner många lärare att det är påtvingat. Då uppfattas det som “merarbete” snarare än möjlighet till lärande. Skolledningen kan ha för avsikt att skapa förändring, men effekten blir snarare den motsatta genom att lärarna av plikt kommer på beordrade gemensamma konferenser, utan att egentligen engagera sig.

Lärares uppfattning om kollegialt lärande verkar variera från kompetensutveckling till kollektiv korrigering. Skolverket lyfter fram att det centrala i kollegialt lärande är att man arbetar genomtänkt med ett strukturerat utvecklingsarbete och lärande som betonar vägen fram mot att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete.

De lärare som samlats för att i tur och ordning dela med sig av sin egen undervisning med syftet att bryta lärares ofta isolerade arbete, har märkt att det är en utmaning att ha ett kritiskt förhållningssätt till sina kollegors arbete. För hur närmar du dig kollegans uttalande om att ”Så här har jag gjort i snart 20 år”? Eller när du upplever att alla andras exempel verkar så mycket bättre än dina, då är det lätt att tappa tilltro till sin egen förmåga. När syftet i dessa fall har varit att skapa ett öppet klimat mellan lärare, har det dessvärre bidragit till att upprätthålla isolationen.

Jag har varit med i olika situationer och möten som benämnts som kollegialt lärande, fast där struktur och innehåll inte varit i närheten av Skolverkets definition. Numera genomsyras skolans värld av att dela med sig, men att kritiskt granska sin egen och sina kollegors praktik går nog helt enkelt emot lärarprofessionens erfarenhet och natur. (Kommer ett inlägg om just detta framöver.) Jag är väl inte ensam om att ha arbetat i grupper där vi enbart bekräftar varandra, där det saknas dynamik? Högst troligt är vi flera som även minns mer statiska grupper där diskussionerna styrts av kärnmedlemmar som sett till att inget annat förs upp på bordet.

Exemplen ovan kanske inte alls låg till grund för min kollegas uttalande, men det äkta engagemang som jag upplevde vid tillfället (”Jag blir arg ... ” är alltid ett tecken på äkta engagemang) har legat till grund för mig att bringa klarhet i vad som kan utgöra hinder för det kollegiala lärandet.

I min värld är kollegialt lärande en nyckelfaktor till skolutveckling. Inledningsvis bör det dock ses i ett sammanhang utifrån den rådande skolkulturen. Det är därmed nödvändigt att först inventera den rådande kulturen, och söka svar på vad i organisationens kultur som gynnar kollegialt lärande, och vad som utgör hinder. På skolor där den enskilde läraren sköter undervisningen som han eller hon tycker är bäst, och lärare möts i personalrummet men pratar då mer om enskilda elever och föräldrar än om undervisning eller pedagogik, blir förändringen till kollegialt lärande mer genomgripande och kommer att påverka organisationen på ett mer djupgående sätt. På den skolan kan kollegialt lärande i praktiken bli särskilt utmanande och sannolikt behöver förändringen få ta mer tid.

Nästa blogg får nog handla om vad jag menar med att kollegialt lärande är en nyckelfaktor för skolutveckling!

Och kanske skulle jag haft en varningstext på denna blogg: Känsliga läsare varnas för att kollegialt lärande upprepas tolv gånger i denna text.

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2020-04-27

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida