Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Det är en konst att lyssna

DELA

Det är en konst att lyssna

Rollerna är fördelade. Samtalsledare är redan utsedd, tidtagare och sekreterare likaså. Vi inser vikten av rundor, att samtalet börjar och avslutas med en runda, att ordet går runt bordet och alla får möjlighet att tala utan att bli avbruten. Min kollega börjar. Jag är tyst och tror mig lyssna men mina tankar är någon annanstans.

Bild

Jag tror mig lyssna, men i mina tankar planerar jag när min kollega och jag ska hinna prata om en annan sak som just dykt upp.

Det finns definitivt olika nivåer av lyssnande och detta tillhör en av de lägsta nivåerna. Kanske hade jag svårt att fokusera, eller så ville jag egentligen inte höra kollegans tankar. Då faller vår samtalsrunda, den blir ganska meningslös. Andra sådana exempel är när jag lyssnar på vad den andre säger men är upptagen av min egen berättelse och bara väntar på att själv få tala.

Det är så vanligt att jag inte tänker på det. Som till vardags vid fikabordet, när talutrymmet studsar fram och tillbaka mellan oss, när jag associerar och blir ivrig. Avbryter. ”Exakt som när jag…” ”Det hände mig med, fast....” Någon annan tar vid och samtalet tar ny riktning igen. När vi tar med ett sådant beteende till våra kollegiala samtal, är det ju inte så konstigt att man efter sådana möten slänger ur sig: ”Vad kom vi fram till? Och jag som hellre behövt planera inför morgondagen. ”

Nästa nivå. Ibland lyssnar jag men endast för att bedöma vad som är rätt och fel i det den andre säger. Det är långt ifrån att lyssna avspänt och uppmärksamt. Jag använder heller inte tiden och utrymmet att bilda en uppfattning om den andres avsikter och behov.

Vi kanske oftare borde reflektera över hur vi lyssnar och sträva att nå högre nivåer av lyssnande. “Vi försöker lyssna men vårt mål verkar vara att tillämpa det vi redan vet; vi har fastnat i vår egen tolkning och synpunkt” eller, “Nu lyssnar jag uppmärksamt men relaterar samtidigt det jag hör till min egen erfarenhet och min egen berättelse vilket förhindrar mig från att riktigt förstå den andre".

Alla har vi deltagit på möten där vi på förhand vet vilka i gruppen som kommer att göra anspråk på talutrymmet, även vilka som inte kommer att göra det. Samtalsrundor är en möjlighet för alla att komma till tals, fast de faller om inte deltagarna tar ett personligt ansvar att bidra till samtalet både som lyssnare och talare.

Underskatta inte vikten av en tidtagare men grunden för samtalet är konsten att lyssna!

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2019-04-01

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida