Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Att vara intresserad av sina kollegors lärande

DELA

Att vara intresserad av sina kollegors lärande

Inom matematiklyftet har jag fått ta del av Skolverkets handledarutbildning. Högskolan Kristianstad lade framför allt fokus på rollen som samtalsledare i det kollegiala arbetet, hur man leder diskussionerna samt stödjer gruppen att fokusera på och samtala om innehållet i modulerna. Vid ett tillfälle slog blixten ned.  

Bild

— Som handledare har ni något gemensamt, sa vår kursledare, ni är alla intresserade av era kollegors lärande!

Jag var intresserad av att lära tillsammans med mina kollegor, nu fick jag besked om att jag även hade en “klass med lärare”.

Att som lärare gå in i ett klassrum utan att vara intresserad av mina elevers lärande är otänkbart och att skapa förutsättningar för varje elevs lärande och kunskapsutveckling utgör kärnan och vardagen i mitt uppdrag. Hur kunde jag inte medvetet utnyttjat denna erfarenhet vid de tillfällen jag lett lärargrupper? Knappast rationellt.

Helen Timperley skriver fram det som ett nytt paradigm: Den som leder och främjar lärares lärande och utveckling har en “klass med lärare”, därmed följer olika utmaningar och behov för olika lärare.

Det blev enklare, inte så att allt löste sig och att varje lärarträff hädanefter utvecklades spikrakt framåt, men det nya förhållningssättet gav mig nya glasögon vid planering av möten. Kollegornas lärande och utveckling skulle gå före min önskan om och iver att berätta. Om någon observerade mig på håll, så skulle det märkas att jag lyfte och satte lärarnas lärande främst. Inte minst framför att själv framstå som expert.

Samtidigt lade jag märke till saker om mig själv, som andra säkert redan visste, att jag gärna kommer med snabba lösningar på problem som uppstår. Därmed kunde det vid tillfällen kännas passivt att låta kollegan hitta sina egna lösningar, när jag hade en lösning på tungan. Mitt mantra fick bli: Det är först när man själv får formulera svaren på sina frågor och funderingar som det brukar leda till handling.

Mitt eget talutrymme minskade därmed och min roll blev i större utsträckning att fördela ordet och se till att alla skulle få lika mycket talutrymme. Man kan säga att mitt förhållningssätt till rollen som handledare och samtalsledare milt sagt var undersökande. Olika mötes-och samtalsstrukturer avlöste varandra, det var samtalsrundor, tankekartor, dilemmafrågor på löpande band.

Sedan kom nästa insikt. Lyssnar vi på varandra?

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2019-02-13

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida