Sök
Translate

Use Google to translate this website

DELA

Att växa med ansvar

I höstas skrev jag ett blogginlägg om att få följa barnens lärande kring Allemansrätten. När deras kunskap, genom vår utbildning och undervisning, utvidgas från ett teoretiskt kunnande till att faktiskt bli ett förhållningssätt.
Detta är ett av många exempel i vår verksamhet där jag kan se att barnen växer med det ansvar de får av oss pedagoger.

Bild

När det nu börjar närma sig att utvärdera den utbildning och undervisning vi erbjudit barnen under året, kopplat till Lpfö-18, börjar en summering av året göras. Hur mycket vi jobbar med läroplanens olika delar beror dels på barnens intresse, men också på vilka prioriterade mål vi har.
Något jag dock ser ett samband kring över dessa tre år är just detta hur barnen växer med det ansvar de får av oss pedagoger kopplat till vår verksamhet, samt till egna förutsättningar och behov.

Några av förskolans uppdrag är;
Ge varje barn förutsättning att utveckla

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling [....]
  • sin identitet och känna trygghet i den [....]
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga

Vad kan det då vara som gör att vår utbildning gynnar denna utveckling hos barnen? Det är ju givetvis svårt att veta, men jag tänkte ge några exempel som jag själv tror är bidragande.

När vi tar emot en ny barngrupp i augusti introducerar vi tydligt våra "osynliga gränser". Dvs vi visar med hjälp av till exempel koner och träd, hur långt bort ifrån oss det är okej att vara. Genom att utbilda barnen kring "Hitta Vilse", blir de också medvetna om hur viktigt det är att alltid se oss vuxna och varför det är viktigt med reflexvästar på.
Vi kånkar och bär på våra ryggsäckar och väskor fram och tillbaks till bussen - ibland är det jobbigt, men för det mesta går det bra.
Efter ett tag är det inte många barn som frågar vad de ska ta på sig för kläder när vi är ute - de flesta lär sig efter hand och kan själva ta ansvar för det.
I början kan det också kännas lite trångt i bussen när man ska klä på sig sina ytterkläder. Det kan bli lite otåligt att samsas med kompisar, eller behöva vänta på att det blir ens egen tur. Men efter hand som vi tränar växer en förståelse och respekt för varandra fram, där man istället hjälper sin kompis för att det ska bli lite enklare. Barnen blir måna om varandra och villiga att hjälpas åt för att alla ska bli klara så fort som möjligt. (Kopplat till det vill jag gärna hänvisa till en artikelt jag läst i tidningen "Förskolan 2020-09-25", om mobila förskolor. Två forskare berättar bland annat om att de kommit fram till att för barn i en mobil verksamhet bli kollektivet viktigt.)

Genom dessa exempel som på något sätt blir lite speciella för vår verksamhet, samt vår tilltro till det kompetenta barnet, ges barnen tillfällen varje dag att få möjlighet till att växa som individer. Och det märks att de gör det. De hjälps åt att ta ansvar.
Istället för att alltid svara direkt ja eller nej på en fråga om något de vill göra, kan de få frågan av oss pedagoger vad de själva tycker är lämpligt. På så sätt kan vi tillsammans resonera kring varför det ena eller andra alternativet är bättre. Förhoppningsvis sker ytterligare ett lärande av detta och tilltron till sig själv och sin egen kompetens stärks ytterligare.

Utepedagogikens möjligheter Maria Markus Petersson maria.petersson@vaxjo.se Lammhults förskola PUBLICERAT: 2021-04-23

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida