Sök
Translate

Use Google to translate this website

DELA

Medvetna val

Så kom då äntligen snön! När vi klev ur bussen började snabbt ett arbete med att rulla snöklot. Eftersom det var så bra kramsnö gick det att rulla riktigt stora klot, som höll ihop bra.
Några samarbetade med att rulla sina snöklot. Några började klättra på de större kloten och några började bygga snögubbar. Ett engagerat arbete pågick.

Bild

Vår planering för dagen var att introducera teknikens "Det lutande planet" för barnen. Under denna situation med energiskt rullande av snöklot, växte tanken fram hos mig att vi borde använda oss av snökloten i denna introduktion. Här skulle barnen ges möjlighet att få känna på skillnaden att flytta snöklot upp på varandra med hjälp av det lutande planet, kontra att lyfta upp.

Så kom frågan från några barn "Maria! Kan du hjälpa oss?".
Barnen var i färd med att bygga en snögubbe, men klotet de rullat för att lyfta upp var för tungt.

Här kunde jag valt att hjälpa dem att lyfta klotet på plats. Men nu valde jag istället att använda de förutsättningar vi hade till att introducera "Det lutande planet".
Jag kunde också valt att direkt ge fakta och visa hur det fungerar, men valde en annan undervisningsstrategi.

Jag valde istället att samla barnen och de barn som bett om hjälp fick förklara vad de behövde hjälp med. Så ställde jag frågan om någon hade förslag på hur vi skulle kunna göra.
Det vi pedagoger gjorde var att plocka fram en bräda, men utan att ge något färdigt svar på vad den kunde användas till.
Nu följde en stund av samtal, samarbete, resonemang och förklaringar till olika teorier om hur klotet skulle kunna flyttas upp på det andra. För varje teori barnen kom med förslag på fick de testa om det fungerade och sen resonera kring vad som fungerade bra eller mindre bra. Exempel på förslag som kom var att lyfta klotet tillsammans, använda brädan som hävstång, rulla upp klotet på brädan och lyfta upp på det sättet, innan de upptäckte att det gick att skjuta klotet på brädan. Efter ytterligare förslag på olika sätt kom så förslaget att lägga den ena änden av brädan uppe på det större snöklotet och den andra änden på marken. Sen rullades det mindre klotet fram och kunde puttas upp på det andra snöklotet.
Barnen hade nu själva, genom att pröva olika teorier, konstruerat ett lutande plan för att flytta snöklotet uppåt.
Här gav vi nu begreppet "Det lutande planet" och en förklaring till vad det handlar om och hur det kan underlätta för oss. De närmsta veckorna kommer vi jobba vidare med och lära oss mer om detta.

Jag skulle kunna skriva långt mycket mer om vilket lärande barnen erbjöds, vilka förmågor de fick möjlighet att utveckla, vilket lärande vi såg och hörde hos barnen med mera. Men jag väljer att stoppa här, då jag med detta inlägg istället vill belysa pedagogens medvetna val och vilken effekt det får på undervisningssituationen.

Denna undervisningssituation visar på möjligheter i vår verksamhet där jag kan följa vår planering, men också ta med det in i en spontant uppkommen situation och möta barnen där de befinner sig.

Utepedagogikens möjligheter Maria Markus Petersson maria.petersson@vaxjo.se Lammhults förskola PUBLICERAT: 2021-01-29

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida