Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utepedagogikens möjligheter Vildsvinssuperhjältar!

DELA

Vildsvinssuperhjältar!

"Vill du vara med och leka vildsvins-superhjälte?" Det ena barnets fråga till ett annat förde mina tankar till en artikel jag läst några dagar tidigare. Artikeln handlade om att barn idag leker mindre än vad barn gjorde förr, att barnens fantasi i leken är mer begränsad.

Bild

I nästa stund blev jag inbjuden att delta i leken. Dels fick jag agera utifrån en given roll, dels fick jag vara ett stöd när det behövde fattas beslut.
Efterhand regisserades leken så att alla barn som anslöt skulle kunna få vara med och få ha en roll de själva kände sig bekväma med.
Under denna stund, som var barnens egen, i väntan på att alla skulle få på sig sina ytterkläder, komma av bussen och vara redo för dagens utforskande och projektarbete, utvecklades denna superhjältelek till en form av regelstyrd lek. I den regelstyrda leken byttes roller så att alla som ville fick chans att inta olika karaktärer.

Vad har då miljön för inverkan på barnens lek?
Den frågan kan jag ju egentligen bara svara på utifrån det jag observerar när vi är "där ute". Där i skogen eller vid sjön, eller vilken plats vi nu besöker, infinner sig ett lugn, det finns inga andra som avbryter. Det finns inget färdigt material som styr barnens tankegångar. Det är vi och barnen, här och nu.
Tiden finns att ge utrymme till denna lek, innan vi går vidare med de aktiviteter vi planerat för dagen. Det finns också gott om tid senare under samma dag att återta denna lek, i samma miljö.
Dagen innan hade vi upptäckt spår efter vildsvin i skogen. Vi berikas med olika sinnesintryck i en annan omfattning än vi får i den vanliga förskolemiljön.
Är det detta som bidrar till att stimulera barnens fantasi och kreativitet i en lek som också tränar samspel, turtagning, hållbar utveckling, olika begrepp, matematik och mycket mer?

Utepedagogikens möjligheter Maria Markus Petersson maria.petersson@vaxjo.se Lammhults förskola PUBLICERAT: 2020-01-09

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida