Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Undervisa så att jag förstår Alla har rätten att bli sitt bästa jag

DELA

Alla har rätten att bli sitt bästa jag

Följ med på hur vi kopplar ihop och drar paralleller mellan barnens utforskande av is och vårt viktiga arbete för en hållbar framtid.

Ett barn och en vuxen håller ett halsband med texten Jag, Du, Vi=Tillsammans

Under vintern övergick vårt undersökande av vatten i flytande form till vatten i dess mer fasta former, is och snö. Vi undersökte is och snö både inne och ute på olika sätt. Bland annat frös vi fast saker i isen och märkte då att det blev väldigt viktigt för många av barnen att få loss sakerna som var fastfrusna. En enkel, men konkret, form av problemlösning där barnen visade prov på många olika strategier för att få loss de fastfrusna sakerna. Problemlösning, att se samband och att resonera, är viktigt inom matematiken såväl som att kunna bidra till en hållbar framtid.

Några barn upplevde vi var mer handlingskraftiga och började direkt försöka få loss sakerna genom att försöka skära loss med matkniv eller helt enkelt banka isbiten tills den gick sönder och den fastfrusna saken lossnade från isen. Några andra barn var mer avvaktande och observerande eller kom till oss pedagoger och ville att vi skulle hjälpa dem att lösa problemet.

Efter att vi erbjudit barnen samma former av problem några gånger reflekterade vi pedagoger kring våra dokumentationer. Det blev tydligt att vi hade två olika grupperingar i gruppen. Ena gruppen var mer ”hands on” och försökte lösa problemet med det fastfrysta föremålet direkt och den andra gruppen var mer observerande och avvaktande och där verkade det inte vara lika viktigt att lösa problemet. Det kändes som om de fortfarande upplevde det mer intressant att smaka och uppleva isen med sina sinnen. Det kunde också vara så att de barn som vi upplevde var mer avvaktande kanske helt enkelt upplevdes så för att de inte hunnit lösa problemet innan någon som var mer handlingskraftig hade hittat lösningen. De kanske var avvaktande för att det var bekvämt att någon annan löste problemet, eller var undersökandet av materialet fortfarande av störst betydelse för dessa barn? Ett annat alternativ var att de inte var intresserade av att lösa problemet.

Vi undrade då om det skulle bli en skillnad på agerandet i de olika grupperna om vi gjorde en medveten uppdelning där vi hade de barn som vi upplevde var mer ”hands on” i en grupp och de som vi upplevde var mer observerande och avvaktande i den andra gruppen. Vad skulle hända i en grupp där alla är handlingskraftiga i sig själva? Kunde vi få dem att tänka och agera tillsammans eller prova kompisens idé? Kunde man få ihop en bra gruppdynamik där alla vill göra på sitt sätt? Hur blir det i en grupp där alla barn upplevs som observerande och avvaktande? Tar någon rodret och börjar lösa problemet? Är de mer benägna att hjälpas åt för att lösa problemet? Hur kunde vi få de barnen som inte verkade intresserade att bli det?

I vårt viktiga arbete för en hållbar framtid är det viktigt att vi hittar bra strategier och innovativa lösningar på våra olika världsproblem. Världen behöver alla möjliga olika sorters människor, de som är handlingskraftiga, de som tänker utanför ”boxen” och de som är observerande och som tänker en gång extra. Vi menar att det också är viktigt att både se vikten av individen men även av gruppen. Det är bra att tänka och agera själv men det är också okej att titta på och ta hjälp av en kompis strategi för att på så sätt lösa problemet tillsammans. I arbetet för en hållbar framtid behövs ALLA för att få en förändring.

Alla behöver inte göra allt och det är inte viktigt att alla ska agera själva. Det går lika bra att se hur en kompis gör eller att få arbeta tillsammans. Det är bra att man blir medveten om sina, men även andras, styrkor och hur man kan nyttja varandras styrkor på bästa sätt för att nå framgång. Någon kanske tänker utanför ”boxen” men vet inte hur man gör praktiskt och då krävs det att man både kan uttrycka eller visa hur man tänker och att man blir lyssnad på. Det är här vi pedagoger är viktiga, genom att vi fångar upp barnens tankar och hjälper till så att alla blir hörda. Genom att återkoppla och reflektera tillsammans med barnen får vi syn på olika strategier och lyfter olika tankar. Då ges det möjlighet för någon annan eller gruppen tillsammans att kunna komma fram till en lösning. Det ges även möjlighet för dem som inte verkar intresserade att bli det.

Jag, du, vi=tillsammans är vårt motto på förskolan i Åby. Vi har även tagit ställning till att alla, barn som vuxna, har rätt att bli sitt bästa jag när man kommer till Åby förskola. Med det menar vi att vi vill bedriva en förskola där såväl varje individ som gruppen ska ges de bästa förutsättningar utifrån behov och intressen att utvecklas och lära sig. Det är vårt viktiga jobb att se alla och lyfta varje individ så att den rätten infinner sig. Vi hoppas då att när våra barn lämnar oss är de innovativa och kreativa men att de även ser vikten av att jobba tillsammans för en hållbar framtid.

Undervisa så att jag förstår Britta Carlsnäs britta.carlsnas@vaxjo.se Åby förskola PUBLICERAT: 2019-07-04

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida