Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Skriv så läser du Mina tankar kring "Att skriva sig till läsning"

DELA

Mina tankar kring "Att skriva sig till läsning"

Jag tänker på glädjen och stoltheten hos en elev som hade så svårt att förstå sig på det här med att läsa. Vi skrev och gjorde egna böcker på ipaden. Vi jobbade som vanligt i par och den här gången kom de här två eleverna igång direkt. Eleven var engagerad, det var ett ämne han behärskade och kunde mycket om. De skrev och funderade och skrev och funderade.

Bild

De illustrerade sin bok och fotade in illustrationerna. Den här eleven hade inte velat försöka läsa för någon i klassen innan, men här vann stoltheten över boken över rädslan att inte klara det. Eftersom eleven hade mycket förförståelse i ämnet och själv varit med och skrivit blev det lättare att läsa sin text när minnet hjälpte till. Helt plötsligt förstod han att man kan kommunicera med det man skriver, kompisarna tyckte att han kunde och dessutom tyckte de att han skrev roliga och intressanta berättelser. Läs-och skrivinlärning är alltid det som har intresserat mig mest i skolan och det är så häftigt när eleverna knäcker den alfabetiska koden och förstår hur läsning går till. På Sandsbro skola arbetar jag med att utveckla läs-och skrivinlärningen och på lågstadiet ger vi eleverna möjlighet att få lära sig att läsa och skriva med hjälp av ASL. ASL är en metod utarbetad av Arne Trageton, norsk pedagog och forskare. Det går ut på att eleverna själva (oftast i par så att de kan stötta,hjälpa och utmana varandra) skriver och producerar texter utefter sin förmåga. Det kan betyda att eleven skriver långa bokstavsräckor som vi lärare hjälper till att “översätta” till skriftspråk. Har eleverna kommit längre i sin läs- och skrivutveckling skriver de texter om olika ämnen som vi sedan bearbetar och läser tillsammans. På det här sättet lär sig eleverna bokstäverna, hur skriftspråket är uppbyggt och hur man kommunicerar med hjälp av det. Eleverna producerar många texter som vi sedan tillsammans kan jobba med. Läs- och skrivinlärning hänger väldigt mycket på att ge eleverna självförtroende, att de får känna att de kan. Eftersom de själva producerar sina texter är det lättare att läsa dem. De kommer ihåg vad de skrivit och det hjälper dem att få flyt i läsningen och upplevelsen för eleverna blir att de kan läsa. Jag upplever att det här sättet att jobba på ger eleverna det självförtroendet de behöver för att komma vidare i sin läs-och skrivutveckling. Vi på Sandsbro skola har blivit inspirerade av Christer Friman och hans tankar om bokstavsinlärning, stationer och ASL och gjort det till vårt eget. Att skriva på ipad /dator ger en lika snygg text till alla, arbetssättet blir individanpassat av sig själv och alla får en produkt att vara stolt över.

Lästips!
Trageton, Arne (2014). Att skriva sig till läsning, IKT i förskoleklass och skola, Liber Friman, Christer (2015). Att skriva sig till läsning, Bokstavsschema. Malmö, Gleerups

Skriv så läser du Petra Ahvenainen petra.ahvenainen@skola.vaxjo.se Lärare PUBLICERAT: 2018-10-02

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida