Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Skolbiblioteksbloggen Jag undrar-samtal på förskolan

DELA

Jag undrar-samtal på förskolan

Vi är två förskolebibliotekarier, Gun och Juliane, som jobbar inom utbildningsförvaltningen. Förskolebiblioteken på förskolorna är nu klara och detta läsår blir det nya och spännande utmaningar!

Bild

Förskolebibliotek är en relativt ny bibliotekstyp inom skolbiblioteksväsendet. Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun har de senaste åren skapat förskolebibliotek på alla cirka 60 kommunala förskolor. Det är verkligen något vi i Växjö kan vara stolta över!

Men hur går man vidare? Språkutveckling, hållbar utveckling, likvärdiga förutsättningar och rum för lärande är begrepp som är viktiga inom Växjö kommun och förskoleverksamheten. Med förskolebiblioteken på plats finns fantastiska förutsättningar att jobba med begreppens innehåll med hjälp av barnlitteratur. Förskolebibliotek är nästan synonymt med språkutveckling och vi förskolebibliotekarier pratade med bibliotekspedagogerna om olika metoder för språkutvecklande arbetssätt. Vi funderade en hel del kring boksamtal. Vad är det egentligen?

Vi hittade begreppet boksamtal i många olika sammanhang. Definitionen är inte helt glasklar, men alla ”vetare” är överens om att samtal kring litteratur ger så mycket mer än om man endast högläser. Högläsning ger mycket - boksamtal ger mer!
Vi blev nyfikna på att testa litteraturpedagog Agneta Edwards modell; Jag undrar-samtal, med faktaboken ”Boksamtal med bilderböcker” som utgångspunkt. Det nya ”Statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan” passade perfekt in i bilden. 14 förskolor är med i projektet under hösten 2020.

Agneta Edwards Jag undrar-samtal baseras på Aidan Chambers sätt att genomföra boksamtal. Skolorna använder sig av denna modell i stor utsträckning. Men i förskolan? Är inte barnen för små för att kunna föra ett riktigt boksamtal? Nej, forskningen visar att även små barn är kapabla att samtala om litteratur. Och tänker man lite övergripande och även har ”Läsa-, räkna-, skriva-garantin” med i tankarna, så är det nästan ett måste för förskolorna att jobba med boksamtal. Samtalen gör barnen väl rustade inför skolstarten!

Boksamtal enligt Agneta Edwards är ett litet annorlunda sätt i jämförelse med sokratiska boksamtal, dialogisk läsning eller eftertänksam dialog (forskaren Ann Pihlgren använder bland annat dessa begrepp). Edwards lutar sig mot Aidan Chambers och har anpassat frågorna för barn i förskoleåldern. En boksamtalscykel består av olika boksamtalstillfällen.

Boksamtal kräver tid och planering och det är ingenting man bara gör i förbifarten. Inför det nya projektet diskuterade vi med pedagogerna kring läsning, läsande förebilder och målet med boksamtal. Och så var det detta med närläsning.

Närläsning betyder att man som pedagog lär känna boken innan man börjar med boksamtalet. Det vill säga; man läser boken sida för sida och gör anteckningar över de egna reflektionerna samtidigt som man funderar över hur man tror att barnen kommer att uppfatta boken. Under själva boksamtalsstunden agerar pedagogen som ett slags samtalsledare och det tillhör att klura ut frågor som kan leda samtalet vidare.

Barn som bläddrar i en bok

Vi övade närläsning med boken ”Skuggsidan”, som även finns på Ugglo. Vilken läsupplevelse det blev! Nu, när vi håller på med boksamtal, läser och väljer man som pedagog böcker på ett helt nytt sätt. Böcker som man tidigare tyckt var konstiga, blev plötsligt spännande och intressanta. Boksamtalsböcker blir intressanta om man kan tolka berättelsen på olika sätt. Läsaren måste tillåtas gå på upptäcktsfärd och då får boken inte vara alltför självklar eller platt. Vid flera omläsningar upptäcker man nya saker och reflekterar på ett nytt sätt. Det finns inget rätt eller fel, det är bara spännande att höra vad alla ser i bilderna eller texten. En pedagog berättade att ett barn, som är galen i traktorer, även i ”Skuggsidan” upptäckte en traktor. Ja, allt är möjligt! Bara vi lyssnar på vad barnen har att säga.

Snart ska vi genomföra den första boksamtalscykeln på respektive förskola tillsammans med barnen. Oh, så spännande det ska bli!

Titta gärna förbi förskolebibliotekets blogg Länk till annan webbplats. och följ vårt arbete som förskolebibliotekarier.

Juliane Straub och Gun Ring

Skolbiblioteksbloggen Josefine Henningsson josefine.henningsson@vaxjo.se PUBLICERAT: 2020-10-13

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida