Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Skolbiblioteksbloggen Teknikums bibliotek blir synligt i undervisningen

DELA

Teknikums bibliotek blir synligt i undervisningen

Under förra läsåret arbetade Teknikums skolbibliotek tillsammans med barn- och fritidsprogrammet på temat högläsning och bokarbete vilket är ett steg mot att biblioteket ska bli mer synligt i undervisningen.

Bild

På Teknikum, där jag, Lina Cesar, jobbar, finns fyra yrkesförberedande program (där tanken är att eleverna ska kunna gå direkt ut i arbetslivet efter studenten), ett studieförberedande program (som förbereder för högskolestudier) samt introduktionsprogrammet (som förbereder för gymnasiestudier). Vi har som ambition att biblioteket ska bli mer synligt i undervisningen och fungera som en pedagogisk resurs för elever och lärare.

Barn- och fritidsprogrammet är ett av de yrkesförberedande programmen. Programmet har två inriktningar, en för blivande pedagoger och en för väktare. Under förra läsåret arbetade biblioteket tillsammans med pedagogeleverna kring temat högläsning och med bokarbete. Förskolan fick en reviderad läroplan (Lpfö18) under föregående år och i den har högläsning fått en mer framträdande roll. Därför blev det ett naturligt samarbetsområde mellan bibliotek och program.

En lektion om högläsning planerades och genomfördes i fyra olika elevgrupper samt på BF-programmets frukostmöte för förskolepersonal. Lektionen inleddes med en film om högläsning från Göteborgs stadsbibliotek Länk till annan webbplats. och tanken med den var att eleverna skulle få kunskap om vikten av högläsning samt se vilken skillnad den kan göra.

Därefter fortsatte lektionen med tips och exempel på hur eleverna ska göra när de högläser och hur högläsningen kan bli något mer än bara en läst text. De fick se hur arbetet med boken kan börja redan innan läsningen och att det är viktigt att det finnas tid för frågor, diskussion och att prata om eventuella bilder. Exempel på hur läsförståelsestrategier kan användas även med barn som inte själva kan läsa plockades också upp samt hur man kan prata om berättelsestruktur med exempelvis den dramaturgiska valen. 

Eleverna fick också höra hur läsningen röstmässigt kan varieras för att intressera barnen och hur barnen kan uppmuntras till att fortsätta med boken efter läsning genom att de exempelvis leker boken eller pysslar på bokens tema. Den sista delen av lektionen var en övning där eleverna själva skulle läsa för varandra och applicera de tips och idéer som de nyss fått höra om, vilket gjordes med varierande entusiasm bland eleverna. En del elever tyckte att det var givande, andra som haft mycket praktik fick mer bekräftelse på det som de redan gjorde i sina barngrupper. Avslutningsvis fick de tips på böcker om högläsning för vidare studier.

Varje vårtermin går eleverna i årskurs två ut på en längre APL (arbetsplatsförlagt lärande) där de har i uppdrag att ha med sig en barnbok som de ska arbeta extra mycket med. De läser igenom boken och skapar ofta någon form av material för att förstärka eller förlänga läsupplevelsen. Biblioteket stöttar eleverna i detta genom att presentera nyare barnböcker på temat “Att vara en kompis”. Eleverna får sedan välja bland böckerna eller välja en egen bok för sin APL-uppgift. Bokpresentationen kompletteras med en föreläsning om Svenska barnboksakademins 17 skäl för barnboken Länk till annan webbplats.. Under lektionen får de reflektera kring olika aspekter av barnboken och läsandet av denna. När eleverna sedan återvänder från sin APL redovisar de hur arbetet med boken gått, vad som varit svårt och vad som fungerat bra.

Detta är två exempel på hur Teknikums bibliotek kommer ut i klasserna och bedriver pedagogisk verksamhet.

Lina Cesar, Teknikums bibliotek

Skolbiblioteksbloggen Josefine Henningsson josefine.henningsson@vaxjo.se PUBLICERAT: 2019-11-15

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida