Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Skolbiblioteksbloggen Vilken mångfald - en fortbildningsdag kring mångspråkighet

DELA

Vilken mångfald - en fortbildningsdag kring mångspråkighet

I december anordnades en fortbildningsdag för skol- och folkbibliotekarier i Blekinge-Kronoberg på stadsbiblioteket. Dagen arrangerades av Internationella biblioteket i samarbete med utbildningsförvaltningen, Växjö kommun och Växjö bibliotek och vi var såklart på plats.

Bild

Detta blev en väldigt givande och informativ dag med många ögonöppnare samt inspirerande föreläsare. Uppfyllda av ny kunskap och inspirerade av nya ideér vill vi därför dela med oss lite här av dagens innehåll och vad vi tog med oss från dagen.

Positivt för Växjö kommun är att ett mångspråksbibliotek har startats upp under 2017, bemannat av två bibliotekarier; Gun Ring och Juliane Straub. Detta biblioteket har kommit till stånd ur kommunens mål att stärka kvaliteten på utbildning för nyanlända barn och elever och barn och elever med annat modersmål än svenska. Under fortbildningsdagen fick vi intressanta inblickar i deras verksamhet som servar alla kommunala förskolor och skolor i kommunen. Vi fick bland annat veta att här finns ca 4 300 elever med utländsk bakgrund, 25% (grundskola) till 32% (gymnasium). Dessa elever kan nu få tillgång till böcker på sitt modersmål då mångspråksbiblioteket har ett bestånd som representerar 47 olika språk, alltifrån arabiska till singalesiska.

På samma tema medverkade även Inga-Lill Åkesson-Hedqvist från Mångspråksbiblioteket i Stockholm Länk till annan webbplats. och Sara Gagge från Polhemsskolan i Gävle som berättade om projektet Mångspråkiga gymnasiebibliotek.

Universitetslektorn Gudrun Svensson gav oss ett annat perspektiv på mångspråkighet, genom att berätta om sin forskning kring transspråkande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Transspråkande/translanguaging ger möjligheter till högre måluppfyllelse för flerspråkiga elever genom att man tar tillvara på deras samlade språkliga resurser i undervisningen, vilket även ger positiva effekter på deras identitetsutveckling. Det skapar också möjlighet för vårdnadshavare att delta mer aktivt i sina barns skolgång.

Hennes viktigaste budskap var att inte förbjuda andra språk i klassrummet, utan eleverna måste ges möjlighet att utveckla sitt modersmål parallellt med det nya språket. Den nya kunskapen måste förankras i elevens första språk. När vi lär oss engelska, tyska eller spanska i skolan använder vi svenskan i botten för att lära oss det nya språket, detta är inte lika självklart när det gäller omvänt från arabiska, somaliska eller persiska. Hon betonade vidare att allas språk måste ha lika värde och vara viktiga källor till kunskap, detta möjliggörs genom en positiv och uppmuntrande attityd till språk i klassrummet - kommunikation framför perfektion!

Skolbibliotekarien Miranda Rydell på Grönkullaskolan i Alvesta bidrog med ett praktiskt perspektiv på transspråkande främst utifrån textsamtal.


Ögonöppnande var det stora spannet i elevernas kunskaper, då det kan skilja 10 år mellan elevers kunskaper i en och samma klass.

Vi lyssnade också till Charlotte Goobar från Internationella biblioteket i Stockholm. Hon tipsade bland annat om en ny tjänst: Världens bibliotek Länk till annan webbplats., som är en strömmande e-boks- och ljudbokstjänst på flera språk: främst på arabiska och somali, men även persiska, bosniska/kroatiska/serbiska och tigrinska. Tjänsten är gratis med fri tillgång, endast inloggning krävs. Kolla gärna in Internationella bibliotekets Länk till annan webbplats. verksamhet, där finns nyhetsbrev, material och länkar.

Skolbiblioteksbloggen Sofi Eriksson sofi.eriksson@vaxjo.se PUBLICERAT: 2019-02-05

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida