Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Skolbiblioteksbloggen Bästa jobbet? Skolbibliotekarie såklart!

DELA

Bästa jobbet? Skolbibliotekarie såklart!

Vi är två skolbibliotekarier som jobbar i kommunen inom F-6-verksamhet. Tidigare i höstas blev vi ombedda att föreläsa för blivande kollegor som läser Biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet vid Linnéuniversitetet.

Bild

Vi hade förberett en utställning för att ge studenterna möjlighet att titta närmare på materialet som vi presenterade.

Vi är två skolbibliotekarier som jobbar i kommunen inom F-6-verksamhet. Tidigare i höstas blev vi ombedda att föreläsa för blivande kollegor som läser Biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet vid Linnéuniversitetet. I samband med detta fick vi tillfälle att reflektera över vad som är det bästa med vårt yrke och vad vi lägger fokus på i vårt dagliga arbete. Vi var överens om att följande punkter kändes extra angelägna:

• mötet med och relationsbyggandet gentemot alla elever och att få följa och bidra till deras kunskapsutveckling
• variationen och kreativiteten i arbetsuppgifter
• utmaningen att göra skolbiblioteksverksamheten till en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet

Med vår föreläsning ville vi ge en övergripande bild av vår yrkesroll. Vi ville tydliggöra och förmedla den pedagogiska rollen som är en stor del i vårt dagliga arbete jämfört med andra biblioteksformer. Enligt oss består skolbiblioteksverksamheten av två fokusområden: språk- och läsutveckling samt medie- och informationskunnighet. Vi gav konkreta exempel och tips på textsamtal, lässtrategier, berättelsers struktur och genrekunskap, allt för att ge studenterna en första idébank inför deras kommande VFU-vecka. Vad gäller medie- och informationskunnighet (MIK) visade vi på färdigt material att inspireras av, t.ex. “Källkritik med källspanarna”, netikett genom nätpratskort från Telenor och diskussionskort från Statens medieråds material “Jag <3 Internet”. Ett generellt tillvägagångssätt för båda våra fokusområden är enligt oss, att använda sig av skönlitteratur som ingång. Boken kan t.ex. handla om mobbning på nätet, där texten samtidigt blir en övning i läsförståelse. På detta vis kommer vi åt både netikett och textsamtal.

Vi funderade vidare på vad vi själva hade önskat få till oss som studenter, och gav därför tips på didaktiska frågor att ha till hands vid planering av lektioner. Ytterligare stödfrågor var t.ex.:
• Hur tycker jag att det här blir mest intressant?
• Hur kan jag göra eleverna aktiva? (frågor, lappar)
• Hur kan jag konkretisera och visualisera det jag vill komma åt? (grafiska modeller, rekvisita, bilder, färger)
• Hur kan jag arbeta språkutvecklande? (kärnord, ordförståelse)
För oss som gillar barn, böcker, läsning, källkritik, planering och genomförande av lektioner, eget ansvar, flexibilitet, frihet, kreativitet, inköp av medier med mera, är skolbibliotekarieyrket rena drömmen. Så till alla pedagoger där ute, kom ihåg att använda oss som en pedagogisk resurs och integrera oss i verksamheten!
Vi fick med oss en positiv känsla från universitetet och hoppas att det blir tillfälle för ytterligare utbyte och samarbete mellan universitetet och oss yrkesverksamma framöver. 
Vi som bloggat här är Sofi Eriksson, Ljungfälleskolan och Karin Torstensson, Sandsbro skola. Följ oss gärna på våra instagramkonton:
@ljungfalleskolansbibliotek
@sandsbroskolbib

 

 

en lapp med text på

Som avslutning lät vi studenterna skriva exit-tickets för att få en inblick i vad de tog med sig efter föreläsningen.

Skolbiblioteksbloggen Karin Torstensson karin.torstensson@vaxjo.se PUBLICERAT: 2018-12-05

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida