Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll - maj

DELA

Omvärldskoll - maj

Verksamhetsutvecklare Fredrik Bernhardsson bjuder dig på en högaktuell omvärldskoll med lokal förankring.

Bild

Övningsförskolor/Övningsskolor

Arbetet med en sammanställning av de dialogmöten som har pågått under våren fortsätter. Dialog har förts med skolchefer och rektorer om Linnéuniversitetets tänkta modell för övningsförskolor och övningsskolor. Nästa steg är att LNU ska lämna ett förslag på en avtalstext där det framgår vad övningsskolor ska innebära för LNU och för huvudman. Till hösten 2023 ska avtalet vara klart och hösten 2024 startar arbetet enligt modellen.

Bakgrund

Ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare (2021:1335) trädde i kraft 1 juli 2022. Definitionen av en övningsförskola/skola är följande:

En övningsskola eller övningsförskola är en eller flera skol- eller förskoleenheter inom grundskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen eller förskolan där

  • ledning, organisation och undervisning såväl som kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet
  • det finns så många lärare eller förskollärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller förskollärarstudenter
  • handledarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning, minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande, och bedöms vara särskilt yrkesskickliga lärare eller förskollärare

Övningsskolor och övningsförskolor ska ge studenterna en inblick i praktiknära forskning.

Vid högskolorna ska alla studenter fullgöra en så stor del som möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övningsförskola.

Högskolan ska eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje övningsskola eller övningsförskola.

Under övningsförskolor och övningsskolor Länk till annan webbplats. på Linnéuniversitets sajt kan du läsa mer.

VFU

Nytt förvaltningschefsbeslut Länk till annan webbplats. om ersättning för VFU-handledare 2023-04-12:

Beslutet syftar till att skapa en gemensam ram kring förutsättningarna för VFU-handledare och mottagandet av VFU-studenter. Målet och ambitionen är att vi med god kvalitet ska ta emot det antal studenter som motsvarar antalet studenter vid Linneuniversitet (LNU) och som är bosatta i Växjö kommun.

Detta är beslutat om ersättningar för handledare:

Lärare i verksamhetsformerna grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem samt gymnasium får ersättning som motsvarar den ersättning vilken Växjö kommun får av universitetet.

För lärare i förskolan går ersättningen till respektive enhet. Rektor ska efter samråd med personalen besluta hur ersättningen ska användas (exempelvis till kompetensutveckling och/eller vikarier) och redovisa för personalen hur den har använts.

Här finns även beslut om förutsättningar för dem som läser handledarutbildning på LNU:

Skolan köper in gemensamt material för VFU-handledarutbildning.

Förskollärare och lärare som deltar i VFU-handledarutbildning går på utbildningstillfällen på reglerad arbetstid. Utöver utbildningstillfällen får en förskollärare och lärare tre arbetsdagar på reglerad arbetstid till inläsning och examinationsuppgifter.

Yrkesdagen Kronoberg 2023

Länets största yrkesmässa för elever

Vad gör en skogsmästare om dagarna? Är det kul att jobba som fordonstekniker? Vilka egenskaper är viktiga om man vill jobba som sjuksköterska? Snart finns möjlighet att ta reda på svaren. Under två intensiva dagar blir konserthuset i Växjö en myllrande mötesplats för yrken, branscher och skolor. Besökarna kan testa olika yrkeskopplade aktiviteter och utforska vad de själva är bra på. Målet är att fler ungdomar i Kronobergs län ska välja gymnasieprogram som de trivs med och klarar av.

Yrkesdagen Länk till annan webbplats. genomförs 17-18 oktober 2023 och det är fri entré. Mässan riktar sig framförallt mot årskurs 9 och IM men även andra utvalda årskurser och allmänheten kommer att kunna ta del av evenemanget.

KATEGORIER

Redaktionsbloggen Fredrik Bernhardsson fredrik.bernhardsson@vaxjo.se förvaltningskontoret PUBLICERAT: 2023-05-02

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida