Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll — november 2022

DELA

Omvärldskoll — november 2022

November är snart slut. Här finner du information om sådant som just nu kan vara bra att hålla ett extra öga på i skolvärlden.

Bild

Karin Råhlin är både verksamhetsutvecklare och förstelärare på Norregårdskolan och det är hon som står för månadens omvärldskoll.

Betygen på samma nivå som före pandemin

Ny statistik från Skolverket visar att betygen för elever i årskurs 9 är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Lärare i Sverige ställdes inför stora utmaningar när den slog till. Många skolor bedrev undervisning delvis eller helt och hållet på distans och bedömningsformerna begränsades. Betygen under denna period höjdes något generellt.

Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Den enskilt största faktorn för just detta är föräldrarnas utbildningsnivå. De elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning tenderar att klara grundskola och gymnasium bättre ur behörighetssynpunkt än de elever vars föräldrar högst har en gymnasieexamen. I Skolverkets rapport finns mer att läsa om det:

Betygen, pandemin och behöriget för elever Länk till annan webbplats.

Lärarfacken går ihop

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet går samman och bildar Sveriges lärare. Parallellt med detta fackförbund står Sveriges skolledare.

Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Sveriges Skolledarförbunds kongresser har sagt ja till en ny facklig organisering för Sveriges lärare och skolledare.

Intresserad av fördjupning? Läs:
Ny organisering för Sveriges lärare och skolledare Länk till annan webbplats.

Läsning i fokus

I en ny rapport från Skolinspektionen kan man ta del av en kvalitetsgranskning kring läsfrämjande arbete i grundskolan. Läsning är ett hett ämne i den svenska skoldebatten. Elever läser allt mindre och resultat kopplade till läsning sjunker generellt.

Det som bland annat framkommer i rapporten är att det ofta saknas en samlad bild av elevers läsvanor inom en skola, att skolans läsfrämjande arbete ofta sker på initiativ av enskilda lärare och att man behöver stärka samverkan med skolbiblioteken.

Att främja barn och ungas läsintresse är en nyckelfaktor för att deras läsförståelse ska bli bättre. Att ha en god sådan är en rättighet och för med sig så mycket positivt. Läsning är inte begränsat till ämnet svenska i skolan – man kan och bör arbeta med den i alla ämnen på olika sätt.

Ta del av innehållet i rapporten här, du hittar både en sammanfattning och rapporten i sin helhet:

Läsfrämjande arbete i grundskolan Länk till annan webbplats.

Ta del av vad läraren och författaren Anne-Marie Körling har att säga om rapporten:

Läskunnighet är en rättvisefråga Länk till annan webbplats.

De omarbetade kursplanerna

De har nämnts tidigare och kommer att nämnas igen, de omarbetade kursplanerna. I skolor runt om i Sverige jobbar lärare med att sätta sig in i dem, tolka dem och arbeta efter dem. De ska förenkla arbetet för lärare. Vid betygsättning ska man kunna titta mer på helheter än på enskilda förmågor och moment. Lärares erfarenhet och professionella bedömning får mer tyngd. När läsåret 2022/2023 är till ända vet vi mer om hur de påverkar svensk skola.

Ändrade läro- och kursplaner Länk till annan webbplats.

Redaktionsbloggen Agneta Myrestam agneta.myrestam@vaxjo.se Redaktör PUBLICERAT: 2022-11-24

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida