Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll — betyg, forskning och Ukraina

DELA

Omvärldskoll — betyg, forskning och Ukraina

Vad är på gång i vår pedagogiska omvärld? Utbildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare hjälper dig att hålla koll!

Bild

Remiss: Nya allmänna råd om betyg och prövning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip som ska göra att betygen bättre speglar elevernas kunskaper Skolverket har redan nu tagit fram förslag på nya allmänna råd om betyg och prövning och fram till den 20 maj 2022 kan du lämna synpunkter på förslaget.
I april 2022 hittar du även inspelade föreläsningar som handlar om nya möjligheter för undervisning, bedömning och betygssättning på skolverket.se. I juni publiceras nya filmer om olika aspekter av betygssättning och i juli kommer nya allmänna råd om betyg och prövning.
Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd Länk till annan webbplats.

Nyanlända barn och elever från Ukraina

Specialpedagogiska skolmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina Länk till annan webbplats. och samverkar med andra myndigheter och aktörer.
Skolverket ger en överblick av vad som gäller och det stöd vi erbjuder för mottagande och kartläggning. Du hittar även information om skolsystemet på flera andra språk Länk till annan webbplats., bland annat på ukrainska och ryska.
AV-media Länk till annan webbplats. har även samlat resurser med tanke på flyktingar från Ukraina.

Skolverket inrättar kontor i Växjö 2023

Med stöd av nationella mål och framgångsfaktorer som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet kan skolmyndigheterna ha regelbundna dialoger med skolhuvudmännen om hur kvaliteten kan utvecklas och förbättras. Skolverket inrättar därmed tio regionala kontor, varav ett i Växjö med start 2023. Dialogerna syftar till att underlätta och stödja huvudmännens arbete med att följa upp, analysera och utveckla utbildningen som förskolorna och skolorna erbjuder. Här kan du läsa regeringsredovisning av uppdrag till skolmyndighetera om kvalitet och likvärdighet. Länk till annan webbplats.

Nya Systematiska forskningssammanställningar från Skolfi

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar Länk till annan webbplats. är i första hand till för förskollärare och lärare. Syftet är att sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns i relation till en viss fråga vid den tidpunkt då arbetet genomförs. Nu finns även sammanställningar över:

  • Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem
  • Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap
  • Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan
  • Kritiskt tänkande och källkritik
  • En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa
  • Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Rapport: Grundskolebetygens betydelse i gymnasieskolan

I en nyligen publicerad rapport från Skolverket Länk till annan webbplats. kan vi läsa om att betyget från grundskolan och vilket nationellt program en elev väljer har stor betydelse för om eleven ska ta gymnasieexamen inom tre år. Det gäller speciellt för elever med lite lägre betyg, där andelen med examen är dubbelt så hög för elever på yrkesprogram jämfört med elever på högskoleförberedande program. En övergripande slutsats är att grundskolan behöver förbereda eleverna för gymnasieskolan och att gymnasieskolan behöver bli bättre på att stödja elever med låga betyg från grundskolan, särskilt elever med låga betyg som väljer högskoleförberedande program, så att de klarar examen. Vidare lyfts att studie- och yrkesvägledningen behöver ge bättre stöd till elever inför valet av gymnasieprogram.

Redaktionsbloggen Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2022-05-02

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida