Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Fler röster bär Pedagog Växjö framåt under 2022

DELA

Fler röster bär Pedagog Växjö framåt under 2022

Pedagog Växjö har både bredd och variation. Det visar en läsarundersökning som gjordes i december 2021. Tack och lov berättade läsarna också vad som kan bli bättre 2022!

Två personer med ryggsäckar vandrar på väg.

Vad bär vi med oss in i det nya året? Rätt väg framåt för Pedagog Växjö är att ännu fler skriver och delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Nytt år betyder ny planering. För att kunna fortsätta framåt behöver man ta med sig tidigare erfarenheter. Redaktionen för Pedagog Växjö skickade därför, för andra året i rad, ut en enkät till personer som på något sätt funnits med på sajten sedan starten för tre år sedan. I år lade vi till alla rektorer i Växjö kommun, vilket gjorde att 270 personer fick 11 frågor. 59 personer svarade och det ger en svarsfrekvens på nära 22 procent. De flesta som svarade hade själv varit med eller haft medarbetare som varit med på Pedagog Växjö. Av de som svarade angav 14 personer att de arbetar som rektor, biträdande rektor eller områdeschef.

Precis som förra gången konstaterar vi att Pedagog Växjö-nytt, det nyhetsbrev som vi mejlar ut till anställda varje månad, är populärt. 55 procent av de som svarat på undersökningen läser alltid hela eller delar av nyhetsbrevet och 34 procent läser ibland nyhetsbrevet. Numera finns alla PV-nytt listade på sajten.

Vi har valt ut några frågor och sammanfattat eller exemplifierat fritextsvaren.

Vilken typ av texter läser du helst på Pedagog Växjö?

Svaren är blandade. Många nämner artiklar, stafettintervjuer, bokrecensioner, beskrivningar av projekt och bloggar. Exempel på kommentarer:

”Korta inspirerande inlägg som kan ge mig tips i mitt vardagliga arbete.”

”Artiklar om ledarskap, om pedagogiskt ledarskap, litteraturtips och lektionsinspiration.”

Har innehållet på Pedagog Växjö bidragit till att du gjort agerat på något sätt?

Det vanligaste är samtal med kollegor om innehållet, men några har också testat andra arbetssätt, tagit kontakt med någon för att veta mer eller plockat upp tankar i arbetslaget. Av de som svarat har läsningen lett till 48 handlingar, medan 24 personer inte har gjort någon aktiv handling (men det utesluter förstås inte att de gjort goda egna reflektioner.)

Vad saknar du på Pedagog Växjö?

43 personer av 59 som svarat har inte angett något de saknar utan skrivit inget eller vet ej. Någon vill dock ha fler intervjuer, en annan att sidan uppmärksammas på arbetsplatsen, en tredje vill ha mer forskning och praktik.

Några exempel på svar:

”Mer om hur man arbetar för kompetenshöjning och bara mer om olika arbetssätt och tillvägagångsätt. Att få följa olika arbetsgrupper i deras vardag hade varit intressant för att alla ska få en förståelse för vad olika professioner faktiskt gör och hur vi tillsammans har ett gemensamt ansvar gentemot eleverna och deras skolgång.”

”Skulle önska ännu fler reportage eller blogginlägg som handlar om undervisning i allmänhet och inte är nischat i något särskilt ämne. Kan vara hur man arbetar med utmanande grupper, tips på hur man arbetar värdeskapande, hur man utmanar högpresterande elever och liknande.”

En i enkäten tycker att intentionen med Pedagog Växjö är god, men att arbetsmiljön inte tillåter inte ”denna form av kollegialitet”.

På vilket sätt skulle vi kunna hjälpa dig att oftare använda Pedagog Växjö?

Här vill 12 personer att Pedagog Växjö kommer på besök på till exempel ett APT, 19 personer vill ha en genväg på datorns skrivbord och lika många personer efterfrågar temapaket på sajten vid terminsstart.

En av frågorna handlade om poddar. I december startade den första podden: Nyfiken på ledarskallar med Erling Rask, som möter ledare i utbildningsförvaltningen. Intresset för andra poddar med annan inriktning var mycket stor. Många vill höra om sociala relationer och konflikthantering och enbart tre av 59 personer är inte intresserade av poddar, oavsett ämne.

Slutligen poängterar 12 personer att Pedagog Växjö är bra eller till och med bäst och flera har sagt att om bara tiden fanns, skulle de läsa mer på Pedagog Växjö. Det är förstås roligt, dock är det lika viktigt att få veta att ett par personer av de 59 svarande inte ser något behov av sajten Pedagog Växjö. Någon talar om att hen inte är aktiv läsare och en annan att hen väljer andra goda forum som är mer ämnesspecifika.

Redaktionen är mycket glad över att många tog sig tid att svara och reflektera kring frågorna. Men vilka är vi i redaktionen? Den är verkligen inte bara en duo, det är inte bara Anna Fritzén och Agneta Myrestam som ser till att Pedagog Växjö har innehåll. Under 2021 har allt fler pedagoger skrivit texter själva och berättat om pedagogiska framsteg på Pedagog Växjö. Läs bland annat serien om lekresponsiv undervisning, scenuppfräschning i Araby  och alla bokrecensioner.

Rubriken verksamhet och gymnasium visas.

Det vi i den lilla redaktionen kan hjälpa till med, vill vi givetvis göra. Vi har just gjort tydligare uppdelning av innehållet. Om du till exempel klickar i ordet Verksamhet i rubrikraden och väljer Gymnasium kommer relevanta texter upp under en större rubrik. Vi hoppas att det ska bli lättare att hitta för dig som helst söker dig fram via Tema eller Verksamhet.

Om du vill boka in oss på besök (när pandemin tillåter) eller tipsa oss, finns flera sätt på sajten och ett är att mejla till Pedagog Växjö.

Det vore toppen om 2022 blev året då ännu fler av er som jobbar i förskola och skola känner att du är en del av redaktionen och att Pedagog Växjö är ditt, vårt, allas.

Redaktionsbloggen Agneta Myrestam agneta.myrestam@vaxjo.se Redaktör PUBLICERAT: 2022-01-12

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida