Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Läsare inspireras av Pedagog Växjö

DELA

Läsare inspireras av Pedagog Växjö

Ett par hjärtan i Pedagog Växjös redaktion klappar extra varmt just nu. I en nyligen gjord läsarundersökning har vi fått reda på att 77 procent av de som svarat tycker att innehållet i Pedagog Växjö är inspirerande.

I år pryder vi granen med fina diagram från vår läsarundersökning.

Om man inte frågar får man heller inget veta. Därför ställde Pedagog Växjö 14 frågor till 187 personer som någon gång funnits med på sajten sedan invigningen av densamma för snart två år sedan. (Ytterligare 17 personer kunde vi inte lokalisera, men vi hoppas att de har det bra och utvecklas i sina liv.) 55 personer svarade och det blev en svarsprocent på dryga 29 procent. Vi gläds åt att så många tog sig tid att svara på frågor i en vanligtvis – och nu än mera – speciell månad som december är.

Det roligaste cirkeldiagrammet i läsarundersökningens resultat visar att 77 procent av de som svarat tycker att Pedagog Växjö inspirerar dem i stor utsträckning eller till viss del. Vi är glada för det styrkebeskedet och funderar samtidigt över vad vi kan göra för dem som inte tycker det.

Nyhetsbrevet som Pedagog Växjö ger ut varje månad är populärt. Av de som svarat på undersökningen läser nästan alla nyhetsbrevet. Fördelningen är cirka 30 procent vardera på att läsa hela nyhetsbrevet varje gång det kommer, läsa delar av det varje gång och att ibland läsa det.

73 procent av de svarande, besöker själva sajten pedagog.vaxjo.se ett par gånger i veckan eller någon gång i månaden. Ungefär hälften av de svarande följer Pedagog Växjö också på Facebook och/eller Instagram.

Här har vi valt ut några frågor och sammanfattat fritextsvaren.

Vilken typ av texter läser du helst på Pedagog Växjö?

Många svarar att de läser allt möjligt och att det är blandat. Pedagogiska, konkreta tips och goda exempel vill många ha och – som en person lägger till – de ska vila på forskning. Intervjuer, reportage, bloggar och bokrecensioner nämns också av flera. Ett par stycken säger att de är på jakt efter tilltalande rubriker och det som sticker ut. Områden av intresse är till exempel förskolans arbete, musik, psykologi, utveckling av digitalisering, svenska som andraspråk, särskolan, läs- och skrivutveckling, pågående projekt, specialpedagogik och hur man jobbar med teman. Ytterligare någon är ärlig (och det gillar vi!) och svarar att kollegialt lärande på skolan prioriteras framför att läsa texter.

Hur var responsen efter att ha medverkat på pedagog.vaxjo.se?

Eftersom alla, som den här gången fått svara på frågor, har varit med på Pedagog Växjö var vi nyfikna på vilka som uppmärksammar en publicering. Vanligast är kollegorna, tätt följd av rektorn och sedan familj och vänner. Tio svarande nämner dock att de inte fått någon respons alls och det ger oss en tankeställare, som vi tar med oss in till 2021. Men vi gläds också åt några kommentarer som ändå har givits till dem som synts på sajten. Här ett axplock:

”Roligt att vi delar med oss av tips. Bra reklam för skolan.” ”Uppskattat och värdefullt.” ”Vad inspirerande det såg ut det ni gör i klassrummet, jag tror jag ska komma förbi och titta.” ”Vilket fint reportage om dig, hoppas flera lärare tar vid och inspireras.” ”Bra med samlingsöversikt över licenser för verktyg och digitala läromedel.” ”Spännande att läsa. Vad roligt att vår skola är med. Ska testa det arbetssättet.” ”Viktigt och aktuellt ämne. Det här borde alla läsa.”

Hur har din medverkan på Pedagog Växjö bidragit till kollegial utveckling?

Några kan berätta om kollegor som frågat efter litteraturtips eller kommit fram och velat diskutera delar som nämnts i ett reportage, att material spridits till flera enheter och att en blogg används regelbundet. Den frågan har likväl en hel del ”ingen aning” och ”inte vad jag vet” i sina svar. Ett par hoppas, men låter andra avgöra om någon utveckling skett.

Vad vill du läsa mer om på Pedagog Växjö?

Här är det också stor bredd i svaren. Någon är nyfiken på logopedernas arbete, en annan vill ha mer om flerspråkighet i förskolan. En tredje skriver: ”Jag vill läsa mer om hur man som lärare kan bli effektiv i sin terminsplanering och läsårsplanering. Hur man skapar tid. Vidare vill jag läsa om intressant pedagogik och pedagogisk forskning varvat med lektionstips.” Läsfrämjande arbete och metoder för språkligt utvecklande aktiviteter nämner många, likaså konkreta tips. Någon saknar en röst från eleverna, en annan vill veta hur skolor arbetar med att främja närvaro och motverka frånvaro. En säger att det är bra spridning som det är just nu.

Det som är bra, kan givetvis bli ännu bättre och en undersökning gör inte hela jobbet, även om resultatet är ovärderligt för redaktionen. Längst ned på Pedagog Växjös sajt har du i två års tid kunnat läsa: ”Pedagog Växjö finns till för alla som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.”

Så sant. Pedagog Växjö klarar sig inte utan läsare och människor som tar klivet över tröskeln och på sajten berättar, vänder och vrider på problemen och lyfter upp det som är bra. Redaktionens Anna och Agneta lovar att ta vara på det som redan sagts och hålla ögon och öron öppna för mer. Hör gärna av dig av dig nu eller längre fram. Och får du inte vårt nyhetsbrev så säg till!

Redaktionsbloggen Agneta Myrestam agneta.myrestam@vaxjo.se Redaktör PUBLICERAT: 2020-12-16

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida